Fundacje

FUNDUSZ STYPENDIALNY
IM. BISKUPA CZESŁAWA KACZMARKA

Powstał na mocy dekretu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Głównym zadaniem Funduszu jest pomoc zdolnej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

Funduszem zarządza każdorazowy Biskup Kielecki przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka.

Akcja kwalifikacyjna rozpoczyna się na po zakończeniu roku szkolnego, natomiast uroczyste przekazanie stypendium odbędzie 3 września 2016 r.

Fundusz powstał i utrzymuje się dzięki dotacji ofiarowanej na ten cel przez Diecezję Kielecką oraz przyjmuje również wpłaty od innych darczyńców. W najbliższym czasie zostaną opublikowane regulamin i wnioski dla ubiegających się o stypendium.

>> Regulamin Funduszu Stypendialnego

>> Wzór wniosku

>> Załącznik - Opinia Księdza Proboszcza

Kontakt:
Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach  
ul. Jana Pawła II nr 3
25-025 Kielce
Tel. 661-321-300
religia@kielce.opoka.org.pl

Konto do wpłat:
Diecezja Kielecka Fundacja Bp. Kaczmarka
Bank Pekao S.A
04 1240 1372 1111 0010 6614 9133

___________________________

FUNDACJA
„DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA"

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji

Od 2003 r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS użytkownicy telefonów mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji.

>> Regulamin przyznawania stypendiów

>> Karta informacyjna dla kandydata - rok szkolny 2018/2019

Diecezjalny koordynator
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia":

Ks. Maricn Boryń
ul. Jana Pawła II 3
25-025 Kielce
Tel. 662-310-808
borynmarcin@interia.pl

___________________________