Dział artystyczno-architektoniczny

DYREKTOR DS. BUDOWNICTWA SAKRALNEGO I KOŚCIELNEGO:
ks. Paweł Tkaczyk
dr historii sztuki, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej
ur. 1969 (Radoszyce – diec. radomska), wyśw. 1995, mian. 2004
tel. 41-344-54-25 w. 272
biuro@muzeum.kielce.pl

KOMISJA ARTYSTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA:
ks. Paweł Tkaczyk - przewodniczący
ks. Mirosław Kowalski
ks. Michał Olejarczyk
ks. Andrzej Żądło
p. Marcin Gruszczyński

DYREKTOR MUZEUM DIECEZJALNEGO:
ks. Paweł Tkaczyk
www.muzeum.kielce.pl
dyrektor@muzeum.kielce.pl