Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych

Ks. dr Sebastian Wieczorek
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 ul. Jan Pawła II 3
25-013 Kielce
tel. 41-341-56-59; 730-113-347
diodokielce@gmail.com