Sąd Biskupi

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 1
tel. 41-344-29-59; 41-344-54-25 w. 153, 257, 259

Sąd Biskupi w Kielcach informuje, że z dniem 19 maja 2020 r. przywraca przyjmowanie petentów od wtorku do soboty w godz. 9.00 – 12.30, z zachowaniem przepisów sanitarnych.

Przyjmowani są tylko i wyłącznie petenci wezwani lub umówieni na określoną godzinę.

1/ Wezwani lub telefonicznie umówieni petenci, zgłaszają się na wyznaczoną godzinę bez osób towarzyszących. Należ zachować reżim sanitarny tj. używanie maski i dezynfekcji rąk.

2/ Jeżeli dany petent w danym dniu nie czuje się zdrowym, informuje Kancelarie Sądu i wcześniej wyznaczony termin zostanie mu zmieniony. To samo dotyczy petentów, którzy w danym czasie podlegają kwarantannie.

3/ Przypomina się także petentom, że w związku z przepisami sanitarnymi nie funkcjonuje w Sądzie Biskupim poczekalnia, gdzie w normalnych warunkach jest możliwość oczekiwania np. w kolejce.

________________

GODZINY PRACY SĄDU:
od wtorku do soboty - od godz. 9.00-12.30

Uprzejmie informujemy i przestrzegamy przyszłych Petentów Sądu Biskupiego w Kielcach, którzy chcieliby szukać pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w kancelariach adwokackich, poradniach prawnych lub u osób prywatnych, które ogłaszają się w prasie, za pośrednictwem Internetu lub poprzez roznoszone ulotki.
Osoby te nie działają ani z upoważnienia Sądu Biskupiego, ani Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Nie mają one żadnych uprawnień do występowania w Sądach Kościelnych jako adwokaci, ani pomocnicy procesowi. W niektórych przypadkach osoby takie nie dysponują ani wystarczającą wiedzą z zakresu procesowego prawa kanonicznego, ani doświadczeniem. Przy udzielaniu porad prawnych zdarza się, że osoby takie bezpodstawnie żądają za swoje usługi wysokich opłat.
Praktyka sądowa wskazuje, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, wprowadza w błąd, a czasami bardzo komplikuje proces.

Sąd Biskupi nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych, przygotowanych na użytek przyszłego procesu.

Informujemy również, że porady prawne w sprawach małżeńskich, zainteresowane osoby zawsze mogą bezpłatnie otrzymać w Kancelarii Sądu w soboty - w godzinach od 9.00 -12.30. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty w Kancelarii Sądu, telefonując pod numer: 41-344-29-59.

>> Dekret - Opłaty procesowe w Kieleckim Sądzie Biskupim

* * *

WEZWANIA EDYKTALNE

>> Edykt 3718/N

>> Edykt 3665/N

* * *

 

Wikariusz Sądowy:

ks. mgr lic. Dariusz Gącik
tel. 41-344-29-59, 41-344-54-25 w. 153

Pomocniczy Wikariusz Sądowy:

ks. dr Wojciech Wąsik
tel. 41-344-54-25 w. 259

Notariusze:

ks. dr Piotr Muszyński
tel. 41-344-54-25, w. 257

s. Katarzyna Gucwa CSFN

Audytorzy:

ks. dr Bartłomiej Pieron
ks. mgr lic. Paweł Zębała

Sędziowie:

ks. mgr lic. Dariusz Gącik
ks. mgr Jan Kaczmarek
ks. dr hab. Roman Kuligowski
ks. dr Bartłomiej Pieron
ks. dr Władysław Sowa
ks. dr Sebastian Wieczorek

Obrońcy węzła małżeńskiego:

ks. Tadeusz Gacia, 1992
ks. Grzegorz Kmiecik, 2021
ks. Wojciech Misztal, 1996
ks. Sebastian Wieczorek, 2015
ks. Paweł Zębała, 2014
p. Anna Pakuła, 2015
p. Aleksandra Pałyga, 2017
p. Joanna Przybysławska-Stawarz, 2019

Adwokat sądowy:

ks. mgr lic. Stanisław Kondrak

Promotor sprawiedliwości:

ks. mgr lic. Stanisław Kondrak