Strona WWW

Stronę internetową Diecezji Kieleckiej redaguje zespół pracowników
Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

 

Administrator:

ks. Michał Haśnik
michsem@wp.pl