Rada Kapłańska

Członkowie z urzędu:
bp Marian Florczyk
bp Andrzej Kaleta
ks. Dariusz Gącik
ks. Marcin Jastrząb
ks. Adam Perz
ks. Marcin Rokita
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Artur Skrzypek
ks. Łukasz Zygmunt

Członkowie z wyboru:
ks. Józef Cichoń
ks. Andrzej Dudzic
ks. Jakub Janicki
ks. Dominik Koston
ks. Stanisław Król
ks. Leszek Leś SDB
ks. Arkadiusz Pasoń
ks. Franciszek Siarek
ks. Karol Słowak
ks. Grzegorz Stachura
ks. Leszek Struzik
ks. Tomasz Szczepanik
ks. Leszek Sztandera
ks. Marek Tazbir
ks. Romuald Wróbel

Członkowie z nominacji:
ks. Krzysztof Banasik
ks. Marcin Boryń
ks. Jan Jagiełka
ks. Adam Kędzierski
ks. Zygmunt Pawlik
ks. Karol Zegan (sekretarz)