Kongres Eucharystyczny

 

Biskup Kielecki Jan Piotrowski zapowiedział
III Kongres Eucharystyczny

pod hasłem:
„Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”

„Proszę was, niech każda świątynia parafialna zamienia się w Wieczernik, a nasze częstsze zjednoczenie z Jezusem w Komunii świętej uczyni nas świadkami Jego odkupieńczej miłości” – zachęca Biskup Kielecki Jan Piotrowski zapowiadając III Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.

Bp Jan Piotrowski prosi kapłanów o „eucharystyczne przepowiadanie i przygotowanie wiernych do tego wydarzenia, szczególnie przez sakrament pokuty i pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu i pełne troski prowadzenie dzieci do Pierwszej Komunii świętej”.

„Statio Orbis”, a więc głównym świętem III Kongresu Eucharystycznego w naszej diecezji będzie tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. - „Niech Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie idzie w procesjach przez nasze wioski i miasta, niech ożywia wiarę zdrowych, umacnia chorych i cierpiących, daje nadzieję wątpiącym i niech będzie przez nas coraz bardziej kochany w małżeństwach i rodzinach, szkołach i urzędach, plebaniach i domach zakonnych oraz w każdym ludzkim sercu” – zachęca biskup kielecki.

Przeczytaj: Słowo Biskupa Kieleckiego  

_____________

Dotychczas w naszej diecezji odbyły się dwa
Kongresy Eucharystyczne:

- I Kongres Eucharystyczny Diecezji Kieleckiej, 23-26 sierpnia 1934 r.

- II Kongres Eucharystyczny Kościoła Kieleckiego, 1 maja – 11 czerwca 1988 r.

Przeczytaj: Więcej o minionych Kongresach

_____________

Miejsca całodniowej
Adoracji Najświętszego Sakramentu:

Bazylika Katedralna w Kielcach,
Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach,
Kościół seminaryjny Świętej Trójcy w Kielcach,
Kościół Ducha Świętego w Kielcach,
Kościół św. Jadwigi w Kielcach,
Kościół Świętego Krzyża w Kielcach /księża salezjanie/,
Kościół św. Franciszka z Asyżu  w Kielcach /ojcowie kapucyni/,
Kościół św. Wincentego Pallottiego w Kielcach /księża pallotyni/,

a także poza Kielcami:
Bazylika Grobu Bożego w Miechowie,
Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie,
Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie,
Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie,
Kościół św. Mikołaja w Skale,
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju,
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku.

_____________

Hymn
III Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

 

„Eucharystia daje życie”

1. Swą zbawczą śmierć sprawujesz, Chryste,
powstanie z grobu mocą Ducha,
ponowne przyjście w chwale Ojca;             
tę wielką wiary tajemnicę.

Ref.:  W pokornym znaku chleba,
wędrujesz z nami, Chryste. 
Przez moc Twej świętej Obecności
świadkami wiary bądźmy w świecie.

2. Spożywać Paschę pragniesz z nami,
jak z Ojcem, tworzysz więź miłości,
przez świętą Ucztę w mocy Ducha
gromadzisz dzieci Boże – Kościół.

3. Z ofiarnej Uczty płynie pokój,
bo Krzyż Twój jedna niebo z ziemią,
rozświetla drogę w progi Ojca;
z nadzieją Paschy ślesz do Niego.

>> Nuty - na głos, chór i organy
>> Nuty - na głos i organy

________________

Wykonanie: Mariusz Bednarz

Nagrania dokonano w Bazylice Katedralnej w Kielcach

Realizacja nagrania: ks. Paweł Rej, ToON Studio

________________

Pieśń
III Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

 

„Cóż nam mogłeś dać większego”

1. Cóż nam mogłeś dać większego,
Jezu Chryste, Zbawicielu?
Miłość swą na sposób chleba,
a w Krwi swojej napój życia.

Ref.: Tyś pragnieniem mojej duszy,
Tyś jest mocą mej miłości,
Jezu Chryste, w swoim Słowie
w Eucharystii wciąż obecny.

2. Nikt miłości większej nie ma
nad tę jedną za przyjaciół.
O niej ucząc, Jezu Chryste,
przykład dałeś swą ofiarą.

3. Myłeś nogi w Wieczerniku
ucząc służby człowiekowi,
a Krwią swoją z Rany Boku
z grzechów nas obmywasz naszych.

4. Moc Najświętszej Eucharystii
niech przenika nasze serce
i ożywia naszą wiarę
przez miłość czynną codziennie.

>> Nuty - na głos i organy
>> Nuty - na chór mieszany
>> Nuty - akompaniament

________________

Wykonanie: Mariusz Bednarz

Nagrania dokonano w Bazylice Katedralnej w Kielcach

Realizacja nagrania: ks. Paweł Rej, ToON Studio

________________

Modlitwa
III Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

Boże, nasz Ojcze, Ty tak umiłowałeś świat,

że posłałeś swojego Syna,

aby wyzwolił nas z więzów grzechu i śmierci,

stając się przebłagalną ofiarą Odkupienia.

W Wieczerniku zostawił nam Eucharystię,

Pamiątkę swej męki, śmierci i zmartwychwstania,

jako źródło i pokarm na życie wieczne.

Udziel nam swojego Ducha,

abyśmy zgłębiając wiarę w tajemnicę Eucharystii,

jako Ofiary i Uczty Chrystusa, odczuwali jej głód,

a przyjmując ją, doświadczali jej uświęcającej mocy.

Niech Duch Święty ożywia, pogłębia i utrwala w nas

zdumienie nad tajemnicą eucharystycznej obecności Chrystusa

pod postaciami chleba i wina,

i inspiruje do jej adoracji.

Spraw, abyśmy umacniając się Najświętszą Eucharystią,

byli odważnymi świadkami wiary,

a eucharystycznym stylem życia

przyczyniali się do odnowy oblicza niespokojnej ziemi.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii,

bądź z nami, ażeby całe nasze życie,

podobnie jak życie Twoje,

było nieustannym Magnificat

za eucharystyczną obecność Twojego Syna

umacniającą nas i towarzyszącą nam na drogach życia. Amen.

________________

Homilie kongresowe
wygłoszone przez proboszczów kieleckich parafii
w Bazylice Katedralnej

 

[09.06.2022 r.] Homilia ks. Jerzego Marcinkowskiego

[11.06.2022 r.] Homilia ks. Jarosława Czerkawskiego

[12.06.2022 r.] Homilia ks. Adam Kędzierskiego

[13.06.2022 r.] Homilia ks. Jerzego Piwowarczyka

[14.06.2022 r.] Homilia ks. Marka Czarnoty

[15.06.2022 r.] Homilia ks. Pawła Samiczaka

[16.06.2022 r.] Homilia Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

[17.06.2022 r.] Homilia ks. Jana Iłczyka

[18.06.2022 r.] Homilia ks. Sylwestra Wójcika

[19.06.2022 r.] Homilia ks. Pawła Tambora

[20.06.2022 r.] Homilia ks. Andrzeja Kalety

[21.06.2022 r.] Homilia ks. Jana Tusienia

[22.06.2022 r.] Homilia ks. Bogdana Pękackiego

[23.06.2022 r.] Homilia ks. Stanisława Króla

[24.06.2022 r.] Homilia Księdza Biskupa Jana Kota OMI

[25.06.2022 r.] Homilia ks. Tadeusza Skolimowskiego

________________

Grafika kongresowa: o. Adam Hrabia OCD, Piotrkowice

 

I Kongres Eucharystyczny, 23 sierpnia 1934 r. - Procesja eucharystyczna, w środku biskup sandomierski Paweł Kubicki, po lewej proboszcz ks. Stanisław Marchewka
I Kongres Eucharystyczny, 1934 r. - Procesja eucharystyczna, dzieci w strojach liturgicznych
I Kongres Eucharystyczny, 1934 r. - Procesja eucharystyczna obok koscioła pocysterskiego bł. Wincentego Kadłubka
I Kongres Eucharystyczny, 26 sierpnia 1934 r. - Wielka procesja eucharystyczna z kościoła bł. Wincentego Kadłubka do rynku w Jędrzejowie
II Kongres Eucharystyczny, 15 maja 1988 r. - Wyjście procesji eucharystycznej z kościoła św. Józefa w Kielcach
II Kongres Eucharystyczny, 15 maja 1988 r. - Początek procesji eucharystycznej z kościoła św. Józefa do katedry kieleckiej - na czele krzyż peregrynacyjny, dar św. Jana Pawła II
II Kongres Eucharystyczny, 15 maja 1988 r. - Procesja eucharystyczna z kościoła św. Józefa do katedry kieleckiej - delegacja Solidarności
II Kongres Eucharystyczny, 15 maja 1988 r. - Procesja eucharystyczna z kościoła św. Józefa do katedry kieleckiej - przejście przez rynek kielecki
II Kongres Eucharystyczny, 15 maja 1988 r. - Procesja eucharystyczna z kościoła św. Józefa do katedry kieleckiej - wierni na placu przed katedrą kielecką
II Kongres Eucharystyczny, 15 maja 1988 r. - Procesja eucharystyczna z kościoła św. Józefa do katedry kieleckiej - nabożeństwo przed katedrą kielecką
II Kongres Eucharystyczny, Skała 19 maja 1988 r. - Procesja eucharystyczna w stacji regionalnej