Wizytatorzy

GENERALNI WIZYTUJĄCY PARAFIE DZIEKAŃSKIE:
ks. Jan Jagiełka
ks. Waldemar Krochmal
ks. Jan Kukowski
ks. Janusz Rydzek
ks. Franciszek Siarek
ks. Leszek Struzik
ks. Leszek Sztandera

PRZED WIZYTACJĄ KANONICZNĄ:
ks. Łukasz Zygmunt – sprawy pastoralne
ks. Mirosław Kowalski - sprawy liturgiczne
ks. Adam Perz – kancelaria
ks. Marcin Rokita – sprawy ekonomiczne parafii
ks. Paweł Ścisłowicz, ks. Waldemar Wiśniowski, ks. Karol Zegan – sprawy katechetyczne