Wikariusze biskupi

DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO

ks. Tomasz Rusiecki
mgr lic. teol., Prałat J. Św., KKK,
ur. 1949 (Książnice Wielkie), wyśw. 1973, mian. 2014
tel. 41-368-02-96 w. 234; 41-344-96-07

PRZYJMUJE W KURII DIECEZJALNEJ W PIĄTKI

 

DS. DUSZPASTERSTWA

ks. Mirosław Cisowski
dr teol., KHK,
ur. 1962 (Włoszczowa), wyśw.1987, mian. 2020 
duszpasterz@kielce.opoka.org.pl