+ Marian Florczyk

 

BISKUP POMOCNICZY

doktor nauk społecznych,
Biskup tytularny Limata

Urodził się 25 października 1954 r. w Kielcach – pochodzi z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach Dyminach. W 1975 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w którym do 1981 r. odbywał studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 6 czerwca 1981 r. z rąk nowo mianowanego biskupa diecezjalnego Stanisława Szymeckiego. W latach 1981-1984 był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Kielcach.

W 1984 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. W 1987 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1990 r. doktora nauk społecznych. Po powrocie do kraju w 1991 r. rozpoczął wykłady z nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. 2 sierpnia 1994 r. został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, który to urząd pełnił przez cztery lata.

21 lutego 1998 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Limata. Sakrę biskupią przyjął 18 kwietnia 1998 r. w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz biskupów kieleckich: diecezjalnego Kazimierza Ryczana i pomocniczego Mieczysława Jaworskiego.

 

Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski

członek Rady Stałej KEP,
pzewodniczący Rady ds. Społecznych,
członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży,
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców

Święto Patrona

1 lipca

Dewiza biskupia

Veritas liberabit vos (Prawda was wyzwoli)

Rezydencja

25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 7
tel. 41-344-30-71 (biuro)

Asystent

ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk