Kapelani Szpitalni

BUSKO-ZDRÓJ

ks. Tadeusz Domagała, dr teol., ur. 1960 (Imielno), wyśw. 1990, od 2015, zam. ul. Lipowa 1, 28-100 Busko–Zdrój – szpital i hospicjum

ks. Marek Podyma – 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju i Szpital Kardiologiczny „Krystyna” w Busku-Zdroju

 

CHMIELNIK

ks. Waldemar Krochmal – Szpital Powiatowy w Chmielniku

 

JĘDRZEJÓW

o. Bruno Paterewicz OCist., ur. 1986, wyśw. 2016, mian. 2016, zam. ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów, tel. 519-553-812

 

KIELCE

tel. w pilnych sprawach: 601-065-881

Wojewódzki Szpital Zespolony

ks. Sylwester Iwan, mgr teol., ur. 1976 (Kielce, św. Maksymiliana), wyśw. 2001, mian. 2015, zam. 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 15a, tel. 513-248-413

ks. Wojciech Polit, ur. 1973 (Busko - Zdrój, św. Brata Alberta Chmielowskiego), wyśw. 1999, mian. 2020, tel. 513-248-413

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii

ks. Sylwester Iwan

Szpital św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze

www.czerwonagora.pl

kapelan@czerwonagora.pl

ks. Piotr Markielowski, mgr lic. teol., KHM, ur. 1957 (Kraków), wyśw. 1989, mian. kapelanem szpit. 1992, zam. 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 15a, tel. 721-721-833

Szpital Kielecki NZOZ św. Aleksandra

ks. Piotr Markielowski

www.szpitalkielecki.pl

kapelan@szpitalkielecki.pl

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – Oddziały w Kielcach przy ul. Kusocińskiego

ks. Sylwester Iwan

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

o. Łukasz Nocoń OFM Cap., mian. 2015, zam. ul. Warszawska 33, 25-518 Kielce, tel. 782-441-213

o. Sergiusz Ślęzak OFM Cap., mian. 2005, zam. ul. Warszawska 33, 25-518 Kielce, tel. 694-498-014

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

ks. Józef Wycisło, ur. 1956 (Mikołów – archidiec. katowicka), wyśw. 1986, mian. 2015

 

MIECHÓW

ks. Stanisław Latosiński, mian. 1991, tel. 606-110-758

 

MORAWICA

ks. Jan Ciszek, mian. 2003, tel. 41-311-42-20

 

PIŃCZÓW

o. Jakub Mentel OFM, mian. 2018, zam. ul. Klasztorna 29, 28-400 Pińczów

 

PROSZOWICE

ks. Tomasz Kałuski, mgr lic. teol., ur. 1975 (Kielce, św. Józefa Rob.), wyśw. 2001, mian. 2020

 

WŁOSZCZOWA

ks. Tomasz Łyko, mian. 2013, tel. 41-394-28-88