Święci, Błogosławieni i Słudzy Boży Kościoła Kieleckiego

 

PATRONOWIE DIECEZJI KIELECKIEJ

Święty Stanisław, biskup i męczennik

Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup

 

 

SŁUDZY BOŻY KOŚCIOŁA KIELECKIEGO

Aktualnie w naszej diecezji toczą się dwa procesy beatyfikacyjne.

Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk

(1902-1992)

www.piwowarczyk.caritas.pl

Prezbiter diecezji kieleckiej, duszpasterz młodzieży, wieloletni ojciec duchowny kleryków i księży, mąż modlitwy, gorliwy spowiednik, wytrawny kierownik duchowy, założyciel Żeńskiego Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, duszpasterz chorych i niepełnosprawnych, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, kierownik Unii Apostolskiej Kleru.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
(do prywatnego odmawiania)

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,

jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielka troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
 

Sługa Boży Ignacy Trenda

(1882-1939)

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
(do prywatnego odmawiania)

Boże, Ty w nieskończonej miłości dałeś swojego Syna,
aby nas odkupił przez mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie +

wejrzyj na męczeńską śmierć Twojego Sługi, Ignacego Trendy,
poniesioną w obronie Krzyża Świętego *
i spraw, abyśmy mogli się radować z zaliczenia go do grona błogosławionych
oraz naszych orędowników u Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sług Bożych
prosimy powiadomić:

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
Postulator ds. beatyfikacji
ul. Jana Pawła II, 3, 25-013 Kielce
tel. 41-344-54-25

kancelaria@kielce.opoka.org.pl

 

Tekst życiorysów Sług Bożych zostały opublikowane w czasopiśmie „Obecni":

Jagiełka J., „Męczennik za wiarę z diecezji kieleckiej. Sługa Boży Ignacy Trenda (1882-1939)”, „Obecni” 2 (2009)20, s. 129-135 - PRZECZYTAJ.

Jagiełka J., „Dobry Samarytanin” diecezji kieleckiej. Ksiądz Wojciech Piwowarczyk (1902-1992), „Obecni” 2 (2005)13, s. 100-105 - PRZECZYTAJ.

 

 

ORĘDOWNICY ZWIĄZANI Z DIECEZJĄ KIELECKĄ

Błogosławiony Maksymilian Binkiewicz

(1908-1942)

MODLITWA O ŁASKI

Panie Jezu Chryste, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,
wysławiamy Cię za nieogarniony dar Twojej miłości
i moc łaski okazanej w Twoim słudze
Błogosławionym Maksymilianie Binkiewiczu, kapłanie,
który «dla chwały Twojego Imienia» przyjął śmierć męczeńską,
dochowując w prześladowaniach wierności swojemu chrześcijańskiemu powołaniu,
na wielorakich drogach życia.
Racz, Panie, za jego przyczyną udzielić mi łaski…,
o którą ufnie Cię proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

O łaskach otrzymanych za przyczyną Błogosławionego
prosimy powiadomić:

KURIA METROPOLITALNA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa
Aleja Najświętszej Maryi Panny 54

 

 

Sługa Boży Innocenty Maria Wójcik

(1918-1994)

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
(do prywatnego odmawiania)

Boże, nasz Ojcze, w swojej dobroci powołałeś
Brata Innocentego Marię, franciszkanina z Niepokalanowa,
aby dalej prowadził dzieło świętego Maksymiliana
w dzisiejszym świecie
oraz obdarzyłeś go łaską szczególnej miłości do Jezusa
i Jego Niepokalanej Matki.
Wysłuchaj naszych modlitw
i spraw niech Kościół wyniesie go do chwały ołtarzy,
aby uczył wielu życia oddanego Jezusowi i Maryi,
wspierał krzewiących duchowość świętego Maksymiliana
w naszym współczesnym Kościele
i wstawiał się za nami u Ciebie w naszych potrzebach.

Za jego przyczyną zechciej udzielić mi łaski…,
o którą z ufnością Cię proszę. Amen.

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego
prosimy powiadomić:

O. Ryszard Żuber, Niepokalanów,
96-515 Paprotnia
ryszardzuber777@gmail.com