Archiwum diecezjalne

tel. 41-341-59-71; 41-344-54-25 w. 219
www.archiwum.diecezja.kielce.pl
adk@archiwum.diecezja.kielce.pl

DYREKTOR:
ks. Tomasz Gocel
mgr teol. i dr nauk hum.
ur. 1973 (Jasionna), wyśw. 1998, mian. 2016
tel. 41-344-54-25 w. 292

ARCHIWISTKA:
s. mgr lic. nauk hist. Danuta Kozieł,
Nazaretanka, mian. 2014