Caritas Diecezji Kieleckiej

25-010 Kielce, Plac NMP 1
tel. 41-344-52-82; fax 41-344-67-28;

www.kielce.caritas.pl
kielce@caritas.pl

Nr konta: ING – Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811

DYREKTOR:
ks. dr Stanisław Słowik

ZASTĘPCA DYREKTORA:
ks. mgr lic. Krzysztof Banasik

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BIURA ZARZĄDU

PUNKT POMOCY DORAŹNEJ
25-010 Kielce, Plac NMP 1
tel. 41-344-39-86, w. 229

PUNKT KONSULTACYJNY (porady prawne, pedagogiczne i psychologiczne)
25-010 Kielce, Plac NMP 1
tel. 41-344-39-86

DIECEZJALNE CENTRUM WOLONTARIATU
25-010 Kielce, Plac NMP 1
tel. 664-031-039

SAMODZIELNE ODDZIAŁY

1. Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie (DPS; ZOL, rehabilitacja ambulatoryjna i turnusy rehabilitacyjne)
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 2, tel. 41-306-13-55; 41-306-13-33

2. Oddział w Miechowie
Zespół Placówek Opiekuńczo–Leczniczych Caritas

Stacja Opieki Caritas, Stołówka Charytatywna, Hospicjum
Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1,
tel. 41-383-14-86, 41-383-09-33

3. Oddział w Proszowicach
Zespół Placówek Caritas w Proszowicach

Stołówka, Stacja Opieki i Środowiskowy Dom Samopomocy
Ognisko Wychowawcze, Ośrodek Rehabilitacji Ambulatoryjnej
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12-386-10-53

4. Centrum Medyczne im. ks. Józefa Pawłowskiego
Apteka koncesyjna. Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego.
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58,
tel. 41-344-22-90; 41-344-23-90

5. Zespół Placówek Caritas w Świniarach
28-131 Solec–Zdrój, Świniary nr 25, tel. 41-377-63-25
Środowiskowy Dom Samopomocy
Hostel dla chorych z zaburzeniami psychicznymi (30 miejsc okresowego pobytu)
Dom dla Bezdomnych (20 miejsc dla osób częściowo samodzielnych)
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach

6. Centrum Medyczne im. ks. Józefa Pawłowskiego
Apteka koncesyjna. Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58
tel. 41-344-22-90, 41-344-23-90

7. Zespół Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego
Przychodnie lekarskie (specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna):
25-015 Kielce, ul. Mieszka I 48, tel. 41-366-14-04
(Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Zespół leczenia środowiskowego)
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41-242-86-74 (Poradnia diabetologiczna i neurologiczna)
26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel. 41-301-15-80 (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

8. Centrum Integracji Społecznej Caritas
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54, tel. 41-346-01-16

PLACÓWKI CZĘŚCIOWO SAMODZIELNE

1. Środowiskowy Dom Samopomocy, Stołówka Charytatywna, Stacja Opieki Caritas, Fizjoterapia Ambulatoryjna
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41-381-27-41; 604-466-693

2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Sędziszowie (25 miejsc)
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 6, tel. 41-242-85-85

3. Dom Opieki Caritas w Charsznicy (30 miejsc stacjonarnych DPS)
32-250 Charsznica, ul. Młyńska 2, tel. 41-383-60-52

4. Stołówka i Dom Pomocy Społecznej w Ratajach (40 miejsc stacjonarnych)
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie 39 b, tel. 41-376-54-70

5. Dom Pomocy Społecznej DPS w Rudkach (40 miejsca stacjonarne dla chorych psychicznie)
28-225 Szydłów, Rudki nr 89, tel. 15-824-18-36

6. Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawianach
28-512 Bejsce, Morawiany 2, tel. 41-351-10-23

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie
26-080 Mniów, ul. Gajowa 3, tel. 41-373-83-36

8. Warsztaty Terapii Zajęciowej
28-105 Krasocin, Ostrów 57, tel. 41-391-75-33
29-135 Radków, Kossów 58, tel. 34-354-10-86

9. Rodzinny Dom Pomocy
28-368 Oksa, Błogoszów 20, tel. 41-380-80-95

10. Schronisko dla Kobiet i Centrum Interwencji Kryzysowej
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41-366-48-47

11. Stacje Opieki Caritas
a) 28-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 97, tel. 41-352-31-21
b) 28-133 Pacanów, ul. Kościelna 17, tel. 41-376-51-22
c) 32-090 Słomniki, ul. Żeromskiego 2, tel. 787-649-269
d) 29-100 Włoszczowa, Osiedle Broniewskiego 7a, tel. 41-394-46-80

12. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Usługi Opiekuńcze
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 662-693-490, 41-242-86-74

13. Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 882-064-387

14. Kluby Integracji Społecznej (Biura aktywizacji bezrobotnych)
28-100 Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1, tel. 41-378-70-09
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3, tel. 41-386-60-37
25-010 Kielce, Wesoła 54, tel. 41-344-46-72
26-080 Mniów, ul. Gajowa 3, tel. 41-373-83-36
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41-381-27-41
42-445 Szczekociny, Plac Panny Marii 6, tel. 34-345-90-21

15. Ośrodek Charytatywny dla Dzieci w Kaczynie
26-021 Daleszyce, Kaczyn nr 1a, tel. 41-317-19-78

16. Ognisko Wychowawcze im. bł. E. Bojanowskiego w Jędrzejowie (60 dzieci i młodzieży – pobyt dzienny i terapia)
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3, tel. 41-386-62-97

17. Świetlice środowiskowe Caritas dla dzieci i młodzieży:
a) Kielce, ul. Mieszka I 48, tel. 600-418-347
b) Kielce, ul. Turystyczna 3, tel. 668-618-946
c) Kielce, Skwer Św. Jadwigi Królowej 2
d) Kajetanów 125a, 26-050 Zagnańsk, tel. 532-771-190
e) Chmielnik, Plac Kościelny 7, tel. 666-038-878
f) Mniów, ul. Gajowa 3, tel. 41-373-83-36
g) Cudzynowice 97, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 41-352-31-21
h) Ślęcin 32, 28-362 Nagłowice, tel. 694-069-560

18. Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole w Kajetanowie
25-050 Zagnańsk, Kajetanów 126b, tel. 532-771-190

Punkt Przedszkolny w Psarach
26-010 Bodzentyn, Psary–Stara Wieś

„Świetlica Malucha” w Ratajach Słupskich
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie

19. Magazyn Żywności i Magazyn Darów Rzeczowych
25-369 Kielce, ul. Chłopska 20B, tel. 41-361-41-96

INSTYTUCJE CHARYTATYWNE ZWIĄZANE Z CARITAS

1. Fundacja „Pomost” – Hostel (mieszkania socjalne i wynajem mieszkań)
25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 3, tel. 41-344-19-03

2. Kielecki Bank Żywności
25-700 Kielce, ul. Chłopska 20B, tel. 41-346-41-96

3. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn i Ogrzewalnia dla Bezdomnych
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36b, tel. 41-361-44-85

4. Dom Samotnej Matki w Wiernej
26-065 Piekoszów, Ruda Zajączkowska nr 4, tel. 41-306-47-59

5. Koło Miechowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
32-200 Miechów, ul. Konopnickiej 11, tel. 41-383-00-78