+ Jan Piotrowski

  
BISKUP KIELECKI

doktor nauk teologicznych

Urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej (diec. tarnowska), która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia przyjął w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.

Po święceniach pracował w parafiach Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został mianowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu i otrzymał tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”.

W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru.

W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował go członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała go na konsultora Komisji ds. Misyjnych.

W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył go w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Od 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, a także członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej.

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz biskup senior Władysław Bobowski.

Pasją bp. Jana Piotrowskiego są misje. Poza zdolnościami duszpasterskimi charakteryzują go szerokie zainteresowania naukowe w zakresie misjologii, historia misji, antropologii kulturowej. Inne zainteresowania to muzyka klasyczna, rower, pływanie.

11 października 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go nowym Biskupem Kieleckim. 28 listopada 2014 r. kanoniczne objął rządy w diecezji kieleckiej, a dzień później odbył Ingres do Bazyliki Katedralnej.

 

Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski

przewodniczący Rady Ekonomicznej,
przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji,
przewodniczący Komisji ds. Misji

Inne

członek Rady Fundacji Opoka,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Święto Patrona

27 grudnia

Dewiza biskupia

In Caritate Evangelium praedicare (W Miłości głosić Ewangelię)

Rezydencja

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. i fax 41-341-59-70
jpiotrowski@episkopat.pl

Kapelan i sekretarz

ks. dr Mariusz Rak
tel. 41-341-59-73 (biuro);
693-847-555

Ceremoniarz diecezjalny

ks. dr Mirosław Kowalski
tel. 693-939-796
e-mail: kowalski.miros@gmail.com

Wskazania dotyczące przygotowania celebracji
pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego