Księża odznaczeni

PROTONOTARIUSZE APOSTOLSCY (INFUŁACI):
ks. Stanisław Malinowski, 2005
ks. Jan Szarek, 2005

PRAŁACI HONOROWI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI:
ks. Tomasz Rusiecki, 2012
ks. Lucjan Skolik, 2007
ks. Jan Szarek, 1991

KAPELANI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI:
ks. Franciszek Berak, 2014
ks. Kazimierz Bogdał, 2008
ks. Adam Dalach, 2010
ks. Leszek Ignacy Domagała, 2012
ks. Marian Haczyk, 2007
ks. Kazimierz Idzik, 2017
ks. Marian Janus, 2005
ks. Wiesław Jasiczek, 1998
ks. Jan Kaczmarek, 2012
ks. Henryk Makuła, 2012
ks. Stanisław Malinowski, 1991
ks. Jerzy Miernik, 2008
ks. Józef Musiał, 2012
ks. Tadeusz Musiał, 2012
ks. Zygmunt Nocoń, 2005
ks. Benon Olejnik, 1991
ks. Jerzy Ostrowski, 2005
ks. Grzegorz Pałys, 2012
ks. Marek Podyma, 2014
ks. Tadeusz Pytel, 2008
ks. Tomasz Rusiecki, 2007
ks. Lucjan Sito, 2007
ks. Jerzy Siwiec, 2014
ks. Leszek Skorupa, 2010
ks. Stanisław Słowik, 2010
ks. Jan Śledzianowski, 2005
ks. Jan Tusień, 2010
ks. Henryk Węgrzyn, 2007
ks. Henryk Witczyk, 2010