Prezbiterzy Wędrowni

W POLSCE:

ks. Krzysztof Zapała (sen.), mgr teol., ur. 1966 (Chełmce), wyśw. 1991, od 2019

 

W INNYCH KRAJACH:

ks. Maciej Michalczyk, ur. 1966 (Kielce, św. Józefa Rob.) wyśw. 1998, od 2008 Chile