Kolegium Konsultorów

bp Marian Florczyk
bp Andrzej Kaleta
ks. Dariusz Gącik
ks. Adam Kędzierski
ks. Adam Perz
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Leszek Struzik
ks. Paweł Tambor
ks. Łukasz Zygmunt