Rada Duszpasterska

Członkowie z urzędu:
bp Marian Florczyk
bp Andrzej Kaleta
ks. Dariusz Gącik
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Mirosław Cisowski (sekretarz)
ks. Marcin Rokita

Członkowie z nominacji:
ks. Marek Blady
ks. Leszek Dziwosz
ks. Jan Iłczyk
ks. Waldemar Krochmal
ks. Stanisław Langner
ks. Adam Perz
ks. Janusz Rydzek
ks. Artur Skrzypek
ks. Leszek Sztandera
ks. Paweł Tambor
ks. Karol Zegan
ks. Łukasz Zygmunt
s. Joanna Miłaszewska FdC
Katarzyna Bernat
Małgorzata Buras-Bitner
Tomasz Gębski
Marek Galiński
Elżbieta Korczyńska
Marian Kubik
Stanisław Kwapisz
Władysław Lechman
Małgorzata Muzoł
Rafał Nowak
Kamilla Rokosz
Wacław Szarek