Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

DIECEZJALNY MODERATOR:

Ks. dr Mirosław Kowalski

Kontakt: tel. 693-939-796

e-mail: kowalm@vp.pl

________________

Czcigodni Bracia Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej!

Zapraszam na doroczny dzień formacyjny, który odbędzie się w Sanktuarium Św. Józefa w Kielcach dnia 13 listopada 2021.

Plan spotkania:
  9.30 – Modlitwy poranne  połączone ze śpiewem Godzinek
10.00 – Konferencja I (ks. Piotr Białek)
10.30 – Przerwa na kawę i rozmowa na temat spraw bieżących
11.15 – Konferencja II (ks. Dariusz Węgrzyn)
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety
13.00 – Posiłek i zakończenie spotkania

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności do 4 listopada telefonicznie (nr 693-939-796 – najlepiej wiadomość sms) lub drogą mailową (kowalski.miros@gmail.com).

Informacja o obecności będzie przydatna celem zorganizowania  odpowiedniej ilości posiłku, na który zaprasza nas Ksiądz Prałat Jan Iłczyk – Kustosz Sanktuarium. Proszę również zabrać ze sobą legitymacje oraz alby na Mszę św.

Z pamięcią w modlitwie

ks. Mirosław Kowalski

________________

Przeczytaj: O posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.