Media Diecezjalne

NIEDZIELA – ODDZIAŁ KIELCE

REDAKCJA JEST CZYNNA:
od poniedziałku do piątku od godz. 10.00-13.00

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-344-20-77; 41-344-54-25 w. 129; 240

www.niedziela.pl
DODATEK KIELECKI
niedzielakielce@kielce.opoka.org.pl

DYREKTOR ODDZIAŁU:
ks. dr Tomasz Siemieniec

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
mgr Władysław Burzawa
mgr Agnieszka Dziarmaga
mgr Katarzyna Dobrowolska

POMOC:
ks. mgr lic. Bartosz Wąsat

KORESPONDENT KAI

www.ekai.pl
Z ŻYCIA DIECEZJI KIELECKIEJ

mgr Agnieszka Dziarmaga

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ"

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 4
tel. 41-349-50-00

www.jednosc.com.pl

DYREKTOR:
ks. mgr lic. Leszek Skorupa
tel. 41-349-50-01

KOMISJA WYDAWNICZA:
ks. dr Jan Nowak
ks. dr Władysław Sowa

KSIĘGARNIA KATOLICKA "JEDNOŚĆ"

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 4
tel. 41-344-30-12, w. 290
księgarnia tel. 41-349-50-30
dewocjonalia tel. 41-349-50-24

DYREKTOR:
ks. mgr lic. Leszek Skorupa

KOMISJA WYDAWNICZA:
ks. dr Jan Nowak
ks. dr Władysław Sowa

DIECEZJALNE RADIO "eM Kielce" 107,9 FM

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 4
tel. 41-368-04-60; 41-368-04-61

www.em.kielce.pl
radio@em.kielce.pl

DYREKTOR:
ks. mgr lic. Leszek Skorupa

WICE DYREKTOR:
p. Piotr Michalec

KIELECKI PRZEGLĄD DIECEZJALNY

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-344-54-25

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr Adam Perz

ZASTĘPCA:
ks. dr hab. Stefan Radziszewski

SEKRETARZ:
ks. dr Sebastian Wieczorek

KIELECKIE STUDIA TEOLOGICZNE

www.kst.kielce.opoka.org.pl
KSTredakcja@kielce.opoka.org.pl

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr Paweł Borto

ZASTĘPCA:
ks. dr Tomasz Siemieniec

CZŁONKOWIE REDAKCJI:
ks. dr Jarosław Czerkawski
ks. dr Rafał Dudała
ks. dr Miłosz Hołda
ks. dr Władysław Sowa
ks. dr Paweł Tambor
ks. dr Adam Wilczyński
 

PRZEGLĄD PASTORALNO-HOMILETYCZNY

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
p.homiletic@kielce.opoka.org.pl

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr hab. Stanisław Dyk

SEKRETARZ:
ks. dr hab. Roman Kuligowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
ks. dr hab. Tadeusz Gacia
ks. dr Jan Nowak

PRZEGLĄD PASTORALNO-HOMILETYCZNY

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr Jarosław Czerkawski

ZASTĘPCY:
ks. dr Andrzej Kwaśniewski
ks. dr Tomasz Siemieniec

BIBLIOTEKA ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W KIELCACH (BADK)

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr Tomasz Gocel