Media Diecezjalne

NIEDZIELA – ODDZIAŁ KIELCE

REDAKCJA JEST CZYNNA:
od poniedziałku do piątku od godz. 10.00-13.00

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-344-20-77

www.niedziela.pl
DODATEK KIELECKI
niedzielakielce@kielce.opoka.org.pl

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY:
mgr Katarzyna Dobrowolska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
mgr Władysław Burzawa
dr Agnieszka Dziarmaga

POMOC:
ks. mgr lic. Bartosz Wąsat

KORESPONDENT KAI

www.ekai.pl
Z ŻYCIA DIECEZJI KIELECKIEJ

dr Agnieszka Dziarmaga

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ"

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 4
tel. 41-349-50-00

www.jednosc.com.pl

DYREKTOR:
ks. mgr lic. Leszek Skorupa
tel. 41-349-50-01

KOMISJA WYDAWNICZA:
ks. dr Jan Nowak
ks. dr Władysław Sowa

KSIĘGARNIA KATOLICKA "JEDNOŚĆ"

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 4
tel. 41-344-30-12, w. 290
księgarnia tel. 41-349-50-30
dewocjonalia tel. 41-349-50-24

DYREKTOR:
ks. mgr lic. Leszek Skorupa

KOMISJA WYDAWNICZA:
ks. dr Jan Nowak
ks. dr Władysław Sowa

DIECEZJALNE RADIO "eM Kielce" 107,9 FM

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 4
tel. 41-368-04-60; 41-368-04-61

www.em.kielce.pl
radio@em.kielce.pl

DYREKTOR:
ks. mgr Karol Rasała

WICEDYREKTOR:
p. Piotr Michalec

KIELECKI PRZEGLĄD DIECEZJALNY

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41-344-54-25

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr Adam Perz

ZASTĘPCA:
ks. dr hab. Stefan Radziszewski

SEKRETARZ:
ks. dr Sebastian Wieczorek

KIELECKIE STUDIA TEOLOGICZNE

https://ojs.academicon.pl/index.php/kst
kst@academicon.pl
kstredakcja@kielce.opoka.org.pl

 

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr hab. Tomasz Siemieniec

ZASTĘPCA:
ks. dr Paweł Borto

SEKRETARZ:
ks. dr Adam Wilczyński

CZŁONKOWIE REDAKCJI:
ks. dr Bartłomiej Pieroń
ks. dr hab. Jarosław Czerkawski
ks. dr hab. Rafał Dudała
ks. dr Miłosz Hołda
ks. dr hab. Marcin Kowalski
ks. dr Władysław Sowa
ks. dr Paweł Tambor
ks. dr Adam Wilczyński

PRZEGLĄD HOMILETYCZNY

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7

www.homiletic.pl
ph@homiletic.pl

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr hab. Stanisław Dyk

SEKRETARZ:
ks. dr Jan Nowak

BIBLIOTEKA ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W KIELCACH (BADK)

REDAKTOR NACZELNY:
ks. dr Tomasz Gocel