Dział ogólny

DYREKTOR DUSZPASTERSTWA:
ks. Łukasz Zygmunt, mgr lic. teol., KHK
ur. 1979 (Oksa), wyśw. 2004, mian. 2022
duszpasterz@kielce.opoka.org.pl

RZECZNIK PRASOWY DIECEZJI KIELECKIEJ:
ks. Mirosław Cisowski, dr teol., KHK
ur. 1962 (Włoszczowa), wyśw.1987, mian. 2015
tel. 605-087-105

KOMISJA DUSZPASTERSKA:
bp Andrzej Kaleta
ks. Marcin Boryń
ks. Mirosław Cisowski
ks. Mirosław Kowalski
ks. Marcin Rokuta
ks. Tomasz Rusiecki
ks. Artur Skrzypek
ks. Karol Zegan
ks. Łukasz Zygmunt