Wyższe Seminarium Duchowne

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. 41-368-02-96; 41-368-02-97; 41-368-02-98

www.wsd.kielce.pl
swsdkielce@szkola.opoka.org.pl

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO
Alior Bank o/Kielce    49 2490 0005 0000 4530 8225 3842


REKTOR:
ks. Paweł Tambor, KHK, mgr teol., dr hab. filozofii, ur. 1976 (Kielce, św. Józefa), wyśw. 2001, mian. 2013

PREFEKT ALUMNÓW:
ks. Kamil Banasik, mgr teol., ur. 1983 (Kozłów Małogoski), wyśw. 2009, mian. 2017
tel. 41-368-02-96 w. 238

OJCIEC DUCHOWNY:
ks. Marceli Frączek, KHM, dr teol., ur. 1976 (Bukowa), wyśw. 2001, mian. 2015
tel. 41-368-02-96 w. 225

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY:
ks. Tomasz Szczepanik, mgr lic. teol., ur. 1980 (Włoszczowa, bł. ks. J. Pawłowskiego), wyśw. 2006, mian. 2021
tel. 41-368-02-96 w. 203 lub 227

DYREKTOR INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO:
ks. Paweł Borto, KHK, dr hab. teol., ur. 1969 (Busko-Zdrój, Niepokalanego Poczęcia NMP), wyśw. 1995, mian. 2021

_____________

WYKŁADOWCY:
bp Marian Florczyk, dr nauk społ., wykł. kat. nauki społ., mian. 1991 – 2013, 2015

bp Andrzej Kaleta, dr nauk humanist., mgr lic. teol., wykł. misjologii, mian. 2016

ks. Paweł Borto, dr hab. teol., KHK, wykł. teol. fund., religiologii, wprow. w chrześcij.: prawdy wiary (konwersatorium) i teologii laikatu, mian. 2003

ks. Jarosław Czerkawski, dr hab. teol., wykł. dydaktyki, wykł. i ćwicz. z metodyki katechezy, pedagogiki i sem. naukowe, mian. 2006

ks. Rafał Dudała, dr hab. teol., mgr nauk humanist., wykł. katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej szczegółowej, mian. 2013

ks. Stanisław Dyk, prof. dr hab. teol., KHK, wykł. homiletyki, mian. 2018

ks. Tadeusz Gacia, dr hab. nauk humanist. (filol. klas.), mgr teol., KHK, wykł. jęz. łacińskiego, mian. 1986–89 i od 1994

ks. Tomasz Gocel, KHK, mgr lic. teol., dr nauk hum. w zakresie historii, wykł. historii Kościoła, mian. 2016

ks. Szymon Górski, dr teol., wykł. z patrologii, mian. 2011

ks. Miłosz Hołda, dr hab. filoz., mgr teol., wykł. wstępu do filozofii, historii filozofii starożytnej, historii filozofii średniowiecznej i filozofii Boga, mian. 2013

ks. Jarosław Jagiełło, prof. nadzw. dr hab. filozofii, KHK, wykł. i ćwicz. filozofii nowożytnej i współczesnej i antropologii filozoficznej, mian. 1999

ks. Grzegorz Jędrzejczyk, KHK, dr teol., wykł. teologii dogmatycznej, mian. 2013

ks. Przemysław Kantyka, prof. dr hab. teol., KKW, wykł. ekumenizmu i sem. naukowe, mian. 2000

ks. Marcin Kowalski, KHK, dr hab. nauk bibl., wykł. Starego Testamentu, mian. 2011

ks. Mirosław Kowalski, dr teol., wykł. i ćwicz. z liturgiki, mian. 2011

ks. Roman Kuligowski, dr hab. teol., prof. UKSW, KHK, wykł. i ćwicz. z teol. moralnej, mian. 1983

ks. Jan Nowak, dr teol., lic. nauk bibl., wykł. i ćwicz. z Nowego Testamentu i sem. naukowe, mian. 1996

ks. Michał Olejarczyk, KHW, mgr teol., mgr muzykologii, ćwicz. z muzyki kościelnej, mian. 2008

ks. Adam Perz, dr teol., KKK, wykł. teol. moralnej, mian. 1995

ks. Stefan Radziszewski, KHK, dr hab. teol., dr nauk humanistycznych, wykł. emisja głosu (ćwicz.), fonetyka pastoralna (ćwicz.), lit. polska, lit. światowa, lit. religijna (konwersatorium), mian. 2007

ks. Mariusz Rak, dr teol., KHK, wykł. teologii małżeństwa i rodziny, mian. 2015

ks. Marcin Rokita, dr teol., KHK, mian. 2017

ks. Tomasz Siemieniec, dr hab. teol., KHM, wykł. wprowadzenie do Pisma Św., historii i geografii bib., Biblii w przepowiadaniu, ćw. ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu, metodyki pracy naukowej – proseminarium i seminarium naukowe z duszpasterstwa biblijnego, mian. 2007

ks. Karol Starczewski, dr teol., mgr psychologii, wykł. psychologii pastoralnej, mian. 2015

O. Jan Paweł Strumiłowski OCist., dr hab. teol., wykł. teologii dogmatycznej, mian. 2022

ks. Leszek Sztandera, dr teol., ćwicz. z teol. dogm., mian. 2003

ks. Paweł Tambor, mgr teol., dr hab. filoz., wykł. logiki, filoz. przyrody, ogólnej metodologii nauk, teorii poznania, metafizyki i etyki

ks. Paweł Tkaczyk, dr historii sztuki, konwersatorium z historii sztuki, mian. 2005

ks. Wojciech Wąsik, dr prawa kan., mgr teol., wykł. prawa kanonicznego, mian. 2003

ks. Sebastian Wieczorek, dr prawa, mgr teol., wykł. prawo wyznaniowe, administracja kościelna, mian. 2013

ks. Adam Wilczyński, dr teol., wykł. wprowadzenie w chrześcijaństwo – modlitwa i teologia duchowości, mian. 2014

ks. Henryk Witczyk, prof. dr hab. teol., lic. nauk bibl., kap. J. Św., KHK, wykł. teol. biblijna, mian. 1992

ks. Karol Zegan, dr teol., KHK, wykł. pedagogiki specjalnej i ćwiczenia z metodyki katechezy, mian. 2005

ks. Andrzej Żądło, prof. dr hab. teol., KHK, wykł. i ćwicz. z liturgiki, ur. 1953 (Kielce, Katedra), wyśw. 1980, mian. 2019

DYREKTOR BIBLIOTEKI:
ks. Adam Wilczyński, mian. 2014

_____________

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM
DLA STARSZYCH KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ

90-457 Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14

tel.: +48 514-111-324; 42-664-88-00; 42-664-88-88
fax: 42-664-88-23

e-mail: osem.35plus@gmail.com
e-mail: slawomirszczyrba55@gmail.com

www.seminarium35.pl