Duszpasterstwa specjalistyczne

1. Diecezjalny duszpasterz chorych i niepełnosprawnych:
ks. Jan Jagiełka

2. Diecezjalny duszpasterz głuchych i słabosłyszących:
ks. Marcin Kałuża

3. Diecezjalny duszpasterz inteligencji i środowisk twórczych:
ks. Paweł Tkaczyk

4. Diecezjalny duszpasterz kolejarzy:
ks. Jan Kopeć

5. Diecezjalny duszpasterz kultury zdrowotnej i sportu:
Ks. Krzysztof Banasik

6. Diecezjalny duszpasterz leśników:
ks. Franciszek Berak

7. Diecezjalny duszpasterz ludzi pracy:
ks. Jan Iłczyk

8. Diecezjalny duszpasterz młodzieży akademickiej:
ks. Rafał Dudała

9 Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców:
ks. Waldemar Wiśniowski

10. Diecezjalny duszpasterz niewidomych i słabowidzących:
ks. Andrzej Kozieł

11. Diecezjalny duszpasterz OHP:
ks. Dariusz Jarliński

12. Diecezjalny duszpasterz organistów:
ks. Michał Olejarczyk

13. Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów:
ks. Marek Blady

14. Diecezjalny duszpasterz powołań:
ks. Kamil Banasik

15. Diecezjalny duszpasterz pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
ks. Grzegorz Kuta

16. Diecezjalny duszpasterz prawników:
ks. Piotr Muszyński

17. Diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców:
ks. Rafał Dudała

18. Diecezjalny duszpasterz przewodników turystycznych:
ks. Mirosław Cisowski

19. Diecezjalny duszpasterz rolników i współpracownik duszpasterza samorządowców:
ks. Tadeusz Szlachta

20. Diecezjalny duszpasterz Róż Żywego Różańca:
ks. Łukasz Zygmunt

21. Diecezjalny duszpasterz rzemieślników:
ks. Adam Kędzierski

22. Diecezjalny duszpasterz samorządowców:
ks. Rafał Dudała

23. Diecezjalny duszpasterz sanktuariów diecezjalnych:
ks. Zygmunt Pawlik

24. Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia:
ks. Wojciech Polit

25. Diecezjalny duszpasterz strażaków:
ks. Marek Mrugała

26. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości:
ks. Kamil Banasik

27. Diecezjalny duszpasterz turystów:
ks. Stanisław Sadowski

28. Diecezjalny duszpasterz więziennictwa:
ks. Jan Staworzyński