Pielgrzymki parafialne

W tym miejscu wszystkie parafie naszej diecezji mogą zamieścić ogłoszenie o pielgrzymkach organizowanych przez siebie, aby w ten sposób zachęcić innych do udziału w nich. Programy pielgrzymek prosimy przesyłać na michsem@wp.pl

>> Wskazania KEP dla Duszpasterstwa Pielgrzymów

* * *

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA:

Parafia św. Józefa Robotnika w Kielcach organizuje w dniach 6-16 maja 2024 r. Pielgrzymkę do Francji.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Rafała Kupczyka
tel. 784-456-834

_____________

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kielcach organizuje w dniach 1-10 czerwca 2024 r. samolotową Pielgrzymkę do Grecji.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u o. Marka Haśko
tel. 507-861-924
lub
e-mail: marekha17@gmail.com

_____________

Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Kielcach organizuje w dniach 6-14 lipca 2024 r. Pielgrzymkę do Medjugorie.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Dawida Dzienniaka
tel. 885-343-195

_____________

Parafia św. Mikołaja w Nakle organizuje w dniach 9-17 lipca 2024 r. Pielgrzymkę do Gruzji.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u p. Urszuli Dyragi
tel. 504-794-074

_____________

W dniach 14-22 lipca 2024 r. ks. Michał Glin organizuje Pielgrzymkę lotniczą do Hiszpanii.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Michała Glina
e-mail: michal.glin@interia.pl
tel. 692-623-537

_____________

Parafia św. Małgorzaty w Pierzchnicy organizuje w dniach 26 sierpnia - 2 września 2024 r. Pielgrzymkę do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Mariana Gawinka
tel. 41-353-80-21

_____________

Parafia św. Wojciecha w Kielcach organizuje w dniach 14-22 września 2024 r. Pielgrzymkę do Medjugorie.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u p. Władysława Burzawy
tel. 794-505-865

_____________

Parafia św. Piotra i Pawła w Makoszynie organizuje w dniach 19-25 września 2024 r. samolotową Pielgrzymkę do Fatimy.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Romana Fodymskiego
tel. 608-489-362

_____________

Parafia św. Mikołaja w Skale organizuje w dniach 1-8 października 2024 r. Pielgrzymkę do Albanii.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Andrzeja Wojarskiego
tel. 721-134-144

_____________

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH
- do księży organizujących pielgrzymki

Czcigodni Księża!

W związku z wyjazdami pielgrzymkowymi z parafii Biskup Kielecki Jan Piotrowski prosi, aby były one organizowane przez koncesjonowane biura turystyczno-pielgrzymkowe. Zgłaszając pisemnie do Kurii wyjazd kapłana na pielgrzymkę należy podać, jakie biuro ją organizuje i bierze za nią odpowiedzialność.

Ponadto, w przypadku wyjazdu proboszcza, powinien podać, kto będzie administrował parafią podczas jego nieobecności, a w przypadku wyjazdu wikariusza, konieczna jest uprzednia zgoda jego proboszcza.

Nie zapominajmy też, żeby terminy wyjazdów nie kolidowały z wcześniej podanymi do wiadomości wydarzeniami diecezjalnymi, np. konferencjami rejonowymi, rekolekcjami kapłańskimi czy spotkaniami formacyjnymi.

Jest oczywiste, że Ksiądz Biskup może nie udzielić zgody na wyjazd, zatem proszę o odpowiednio wcześniejsze występowanie z prośbą.

ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH