Pielgrzymki parafialne

W tym miejscu wszystkie parafie naszej diecezji mogą zamieścić ogłoszenie o pielgrzymkach organizowanych przez siebie, aby w ten sposób zachęcić innych do udziału w nich. Programy pielgrzymek prosimy przesyłać na michsem@wp.pl

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!! Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Kielcach organizuje w dniach 24-26 czerwca 2023 r. Pielgrzymkę do sanktuariów Dolnego Śląska.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Jacka Malewskiego
tel. 697-237-356

_____________

Parafia św. Stanisława w Tumlinie organizuje w dniach 27 czerwca - 3 lipca 2023 r. Pielgrzymkę do Medjugorie.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Konrada Wójcika
tel. 601-306-205

_____________

Biuro Pielgrzymkowe działające przy Parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach organizuje w dniach 6-13 sierpnia 2023 r. Pielgrzymkę do Medjugorie.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u p. Władysława Burzawy
tel. 790-561-622

_____________

Parafia św. Mikołaja w Skale organizuje w dniach 13-19 października 2023 r. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Andrzeja Wojarskiego
tel. 721-134-144

_____________

Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Kielcach organizuje w dniach 13-22 lutego 2024 r. Pielgrzymkę do Meksyku.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Zapisy u ks. Jacka Malewskiego
tel. 697-237-356

_____________

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH
- do księży organizujących pielgrzymki

Czcigodni Księża!

W związku z wyjazdami pielgrzymkowymi z parafii Biskup Kielecki Jan Piotrowski prosi, aby być one organizowane przez koncesjonowane biura turystyczno-pielgrzymkowe. Zgłaszając pisemnie do Kurii wyjazd kapłana na pielgrzymkę należy podać, jakie biuro ją organizuje i bierze za nią odpowiedzialność.

Ponadto, w przypadku wyjazdu proboszcza, powinien podać, kto będzie administrował parafią podczas jego nieobecności, a w przypadku wyjazdu wikariusza, konieczna jest uprzednia zgoda jego proboszcza.

Nie zapominajmy też, żeby terminy wyjazdów nie kolidowały z wcześniej podanymi do wiadomości wydarzeniami diecezjalnymi, np. konferencjami rejonowymi, rekolekcjami kapłańskimi czy spotkaniami formacyjnymi.

Jest oczywiste, że Ksiądz Biskup może nie udzielić zgody na wyjazd, zatem proszę o odpowiednio wcześniejsze występowanie z prośbą.

ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII