Rekolekcje dla osób konsekrowanych

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, zaprasza na rekolekcje dla osób konsekrowanych w terminie: 17-23 czerwca 2024  r. lub 29 lipca – 4 sierpnia 2024  r. Temat: Żyjemy dla Pana

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14,7-9).

Żyje „dla samego siebie” ten, kto uważa, że ma w sobie własny początek i własny koniec; kto wiedzie życie zamknięte w sobie, zmierzające tylko do własnej satysfakcji i do własnej chwały. Żyje „dla Pana” ten, kto wierzy i czerpie życie „z” Pana, Chrystusa Zmartwychwstałego; kto żyje ze względu na Niego i dla Jego chwały.

Trzeba nam więc zmienić życiowy „punkt ciężkości” z ,,ja” na Bóg, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Motywacją do takiej życiowej decyzji jest to, że „my już należymy do Pana” (Rz 14,8), a to z tego powodu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby być Panem (Rz 14,9), to znaczy, aby nas nabyć dla siebie, aby mieć panowanie nad nami. Ponieważ jesteśmy Pana, żyjemy więc dla Pana! Właśnie ta prawda stanowi punkt dojścia i ukoronowania całej naszej życiowej wędrówki oraz naszej drogi życia konsekrowanego.

Podejmując nasze rekolekcyjne rozważanie Słowa Bożego, pragniemy na nowo odkryć „miłość Chrystusa – która – przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5,14-15).

Przed nami rekolekcyjna droga ze Słowem Bożym, której zwieńczeniem będzie nasze wyznanie wiary: Jezus jest Panem! Jezus jest moim Panem! Moje życie należy do Pana!

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby konsekrowane, które pragną ożywić i umocnić swoje powołanie i wybór!

Prowadzący:
ks. Marian Królikowski
s. dr Marianna Ciemała
s. dr Samuela Klimas

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1A
25-411 Kielce

Kontakt:
r.missio@complex.com.pl tel. 606-124-328

Zgłoszenia na naszej stronie: www.rmissio.pl