Szkoła Animatorów Misyjnych 2024

W dniach 25-28 czerwca 2024 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbędzie się Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą i animacją w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych.

SAM - czyli Szkoła Animatorów Misyjnych, przygotowywana przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, ma bogatą i długą historię. Ożywia świadomość misyjną, budzi ducha misyjnego wolontariatu, łączy środowiska zainteresowane misją Kościoła.

Chcemy uczynić bardziej dynamicznym najważniejsze z zadań Kościoła, jakim jest misja dla przekazu wiary. Dlatego program formacyjny SAM łączy harmonijnie apostolstwo z modlitwą, chcąc przekazać uczestnikom podstawowe narzędzia dla rozkrzewiania Ewangelii, którymi od ponad dwustu lat dysponują Papieskie Dzieła Misyjne.

W tym roku odbędzie się Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia, natomiast wroku 2025 zostanie zorganizowany II stopień SAM, na który zaprosimy absolwentów I stopnia tegorocznej oraz ubiegłorocznej edycji.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymają dyplomy i zaświadczenia o udziale.

Koszt udziału w Szkole Animatorów Misyjnych wynosi 350 zł.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 czerwca 2024 r. (e-mailowo, listownie lub telefonicznie).

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-105 Warszawa
tel. 22-536-90-31, e-mail: pdrw@missio.org.pl