750. rocznica nadania praw miejskich dla Jędrzejowa

Dokładnie 16 lutego 2021 r. minęło 750 lat od dnia, w którym Bolesław Wstydliwy nadał Jędrzejowowi prawa miejskie. Akt lokacyjny oparty na prawie magdeburskim dawał między innymi możliwość organizacji jarmarków i zjazdów. Regulował ponadto zasady zarządzania miastem, określał położenie, kształt i funkcje rynku. Miasto niewątpliwie zawdzięcza tę pozycję staraniom jędrzejowskich cystersów. Fakt nadania praw miejskich świadczył o znaczącej roli Jędrzejowa w średniowiecznej Polsce.

Z racji tak doniosłej rocznicy, 21 lutego br. w kościele pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie, pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Kalety, celebrowana była Eucharystia. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, poczty sztandarowe, kapłani oraz mieszkańcy Jędrzejowa.

W homilii biskup Kaleta podkreślił wagę przeżywanego wydarzenia, odwołując się przede wszystkim do historii powstania miasta. Za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, zwrócił uwagę, że „pamięć o przeszłości determinuje i określa nasze zaangażowanie w przyszłości. Bez świadomości tego, kim jesteśmy i skąd przybywamy nie będziemy w stanie powiedzieć dokąd zmierzamy”. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, iż trudno byłoby wyobrazić sobie zarówno dzieje Jędrzejowa, jak i całego narodu, bez Chrystusa i Jego Kościoła. Podkreślił także wagę Chrystusowych słów, w których Pan wzywa każdego z nas: „Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga”. One bowiem stanowią wezwanie ku temu, aby być wiernymi Bogu i swojej ziemskiej ojczyźnie. Jak zauważył bp Andrzej, są one jednocześnie „przypomnieniem, że rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara, kimkolwiek współcześnie by on nie był, chrześcijanin składać nie może, a każdy Cezar powinien być świadomym, że jego rządy są podległe prawu Bożemu. Jeżeli wydaje mu się, że on, jako rządca, jest wyjęty spod Bożego panowania to znaczy, że nie zna i nie rozumie dziejów tego narodu”.

Hierarcha odwołał się także do ewangelicznego opisu kuszenia Jezusa na pustyni, której granica „przebiega dokładnie wzdłuż osi naszego umysłu i serca”. Pustynia ta ma dziś podwójny wymiar. Biskup zwrócił uwagę, że jest ona przestrzenią kulturowo – duchową, na której dokonuje się nieustanna walka o Boga i Jego miejsce w świecie. Jest również „odejściem od wszystkiego, co nas wyłącznie bawi, umila nam życie i rozprasza”.

Na zakończenie pomocniczy biskup kielecki zaapelował, abyśmy będąc spadkobiercami naszej historii, tradycji ojców i wiary, ponieśli je w przyszłość, krocząc wiernie za Chrystusem, który jest Panem czasu, historii i dziejów.

Ks. Bartosz Michta