Abp Henryk Jagodziński spotkał się z anglikańskim biskupem Akry

Dotarła do nas kolejna wiadomość z dalekiej Ghany, gdzie od niedawna urząd Nuncjusza Apostolskiego pełni abp Henryk Mieczysław Jagodziński - nasz Rodak pochodzący z Małogoszcza. Zachęcamy do lektury!

Dzisiejszy dzień, w którym przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, jest czasem szczególnym, dla każdego Polaka, kiedy wspominamy osobę i dzieło tego wielkiego świętego. Pośród wielu zasług naszego Świętego Rodaka, należy wymień również zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan, według słów Pana Jezusa: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 21).

W dniu dzisiejszym złożyłem kurtuazyjną wizytę anglikańskiemu biskupowi Akry J.E. bp Danielowi Mensah Torto. Kościół anglikańskie jest największą wspólnotą chrześcijańską w Ghanie. Przy okazji tego spotkania, wręczyłem biskupowi Torto najnowszą Encyklikę Ojca Św. „Fratelli tutti” (Wszyscy bracia), zaznaczając, że ten papieski dokument będący wezwaniem do powszechnego braterstwa, jest również dodatkowym bodźcem do pogłębienia dialogu ekumenicznego, który Kościół katolicki prowadzi z Kościołem anglikańskim. W społeczeństwie ganijskim jest wiele obszarów, gdzie obydwie wspólnoty mogą współpracować. Biskup Torto, razem ze swoimi współpracownikami świeckimi i duchownymi, przyjął z wielkim entuzjazmem słowa o dialogu i współpracy. Przy tej okazji z wielką dumą i radością wspomniał, że 11 listopada 2015 r. wraz z delegacją ze swojej diecezji spotkał się z Ojcem Św. Franciszkiem na Audiencji Generalnej na placu Św. Piotra i miał wtedy również okazję również na chwilę rozmowy z papieżem, która zrobiła na nim wielkie wrażenie. Po czym wskazał na zdjęcie z papieżem, które miało największe rozmiary z trzech zdjęć wiszących w głównej części sali. Na centralnym miejscu było zdjęcie samego biskupa, a po jego prawej stronie, to z papieżem. Na zakończenie spotkania, które przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze, również i my wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. Św. Jan Paweł II, był w Akrze w dniach od 8 do 10 maja 1980 r. Przy tej okazji, 9 maja spotkał się także z J.E. abp Canterbury Robertem Runcie, Prymasem Anglii, zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego. Było to pierwsze spotkanie Jana Pawła II z arcybiskupem Canterbury. Z tej racji wydali wspólny komunikat następującej treści:

Pierwsze spotkanie papieża Jana Pawła II z arcybiskupem Canterbury, mimo że był to pewien nawias pośród bardzo intensywnego programu, stało się ono radosną okazją. Obydwaj wyrazili zadowolenie, że wydarzenie to miało miejsce w Afryce, ziemi, na której szybkie szerzenie i niestrudzona gorliwość Kościoła, i gdzie namacalny entuzjazm i miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa są przykładem dla chrześcijan w Europie. Zdali sobie oni sprawę z wielkich możliwości Kościoła chrześcijańskiego w Afryce, aby głosić Chrystusa z nabożeństwem i służbą oraz przyczynić się do poszukiwania pokoju i sprawiedliwości.

Sądzą oni, że czas jest zbyt krótki i potrzeby są zbyt pilne, aby marnować siły chrześcijan na przejawy dawnych rywalizacji, a modlitwy i zasoby wszystkich Kościołów powinny się połączyć, jeżeli się pragnie, aby za ich pośrednictwem, Chrystus był efektywnie kochany i słyszany. Podzielają oni również opinię, że wspólny postęp zależy od wspólnego dialogu, który trwa od blisko 40 lat i dzięki któremu katolicy i anglikanie próbowali znaleźć drogę jedności i komunii, której pragnął Chrystus dla swojego Kościoła.

Ich ukochani poprzednicy Paweł VI i arcybiskup Cogganpo czuli pilną potrzebę podjęcia tej wspólnej akcji i uroczyście zobowiązali się do pracy w tym celu we Wspólnej Deklaracji z 1977 r. Papież Jan Paweł i abp Robert Rancie potwierdzili swoje zobowiązanie do współpracy, jeszcze poważniej w wielkim wspólnym świadectwie o Chrystusie. Dziś w Akrze papież i arcybiskup Canterbury nawiązali między sobą więź przyjaźni i osobistego zaufania, na bazie której mają zamiar się opierać w ciągu bardziej głębokich spotkań w przyszłości. Obydwaj pragną razem pracować, aby osiągnąć tę jedność, o którą Chrystus błagał swego niebieskiego Ojca.

Pomimo że na krańcach świata, to jednak Św. Jana Paweł był tutaj już wcześniej, co napawa mnie radością i otuchą. Co za błogosławieństwo i łaska móc kroczyć śladami świętych.

† Henryk M. Jagodziński
Nuncjusz Apostolski w Ghanie

Akra, 22 października 2020 r.