Adwentowe czuwanie w Nowym Korczynie

We wtorek, 5 grudnia 2023 r. odbyło się po raz 84 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

O godzinie 17.30 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci św. Kingi. Powierzaliśmy opiece naszej Patronki wszystkie nasze intencje, szczególnie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej. Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi.

Podczas różańca powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie wszystkie intencje, z którymi pielgrzymi przybyli do Sanktuarium oraz mieszkańców naszej parafii, aby owocnie przeżyli zbliżający się czas Rekolekcji Adwentowych.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą koncelebrowali: ks. proboszcz Marek Wesołowski z parafii w Strożyskach i ks. kustosz Paweł Majewski. W przygotowaniu Liturgii Słowa uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

W odczytanym podczas Mszy św. fragmencie Ewangelii (Łk 10. 21-24), Pan Jezus zaprasza nas do życia w radości. „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym” (Łk 10,21). Adwent, to czas czuwania i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Całe dzieje i ich dni ze swymi chwilami pozytywnymi i negatywnymi sprowadzają się do tej jednej chwili bez końca: chwili radości Syna i Ojca w Duchu Świętym. Tej radości doświadczyła młodzież, której 18 listopada 2023 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił Sakramentu Bierzmowania w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi.

Z tej radości Syna i Ojca w Duchu Świętym wypływa czas zbawienia, czas Jezusa, odwieczne dziś Ojca, które w przepowiadaniu i słuchaniu staje się teraźniejszością dla każdego człowieka. Radość, zapowiedziana Zachariaszowi (Łk 1, 14) i urzeczywistniona w spotkaniu Elżbiety z Maryją (Łk 1, 44. 47), bierze swój początek z radości Jezusa jako Syna Ojca. Jest to radość wewnętrzna, która przepełnia serce, a na zewnątrz przejawia się w śpiewie i tańcu. Taniec ten odbywa się w konkretnym miejscu: w Duchu Świętym, który jest miłością. Jest On tchnieniem życia wspólnym Synowi i Ojcu, jest wzajemną miłością między nimi obydwoma, która łączy ich w zróżnicowaniu. Wszelka radość i wszelka modlitwa, wszelki oddech i wszelka miłość jest promieniem Ducha Świętego, który jest wzajemnym poznaniem i miłością Ojca i Syna. Jezus na krzyżu udzieli Go także nam. Chrzest, włączając nas w Jezusa, zanurza nas i zatapia w tym życiu Boga. Duch Święty jest głęboką tajemnicą życia chrześcijańskiego. Łączy nas z Bogiem, dając nam Jego życie. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i zachęca swoich uczniów do radości w codziennym życiu. Święta Kinga jest dla nas wzorem życia w przyjaźni z Chrystusem i z każdym człowiekiem, którego Pan stawia na drodze naszego życia, abyśmy poprzez miłość bliźniego byli dla innych źródłem radości, naśladując w czasie Adwentu Maryję – „Przyczynę naszej radości”.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 45 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 2 stycznia 2024 r.

ks. Paweł Majewski
KUSTOSZ DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE

Foto: Ligia Płonka