Animacja misyjna w szkole w Brynicy

W trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, 24 października 2019 r. Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Brynicy odwiedził ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. W spotkaniu wzięło udział 199 uczniów podzielonych na dwie grupy wiekowe.

Ks. Dyrektor przybliżył tematykę misyjną, pracę i działalność misjonarzy i wolontariuszy. Zaprezentował film Papieskie Dzieło Pomocy Dzieciom, który pokazał uczniom, w jaki sposób mogą pomagać oraz jak wygląda życie ich rówieśników na innych kontynentach.

Ogromną ciekawość wzbudziły elementy misyjne strojów i instrumenty, które przywiózł ks. Zygmunt. Dzieci chętnie zakładały je, grały i zadawały pytania. Uczniowie otrzymali obrazki i foldery misyjne zachęcające do modlitwy oraz wsparcia dzieła misyjnego na świecie.

- „Spotkanie  było radosnym i ciekawym przeżyciem dla uczniów ponieważ już od dłuższego czasu wspieramy misje rozprowadzając kalendarze misyjne z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Przekazaliśmy też alby i komże komunijne na Ukrainę – dla Sióstr Pallotynek, zabawki dla dzieci w Rwandzie. Bierzemy także udział w akacji Kolędnicy Misyjni” – mówi Joanna Jaworska, katechetka.

Działalność misyjna nie jest obca dzieciom ze Szkoły w Brynicy. Spotkanie z ks. Łukaszem Zygmuntem było dla całej społeczności szkolnej zbliżeniem się jeszcze bardziej do tematu misji, by działać, pomagać i wspierać naszych rówieśników i misjonarzy modlitwą oraz konkretnymi działaniami. Takie spotkania są potrzebne, bo żywy kontakty z osobą bezpośrednio związaną z misjami jest dla ucznia bardzo ważny, a uwrażliwienie młodych ludzi jest dziś szczególnie istotne dla ich rozwoju i właściwego postrzegania bliźnich w trudnych sytuacjach życiowych. Koordynatorem szkolnym wolontariatu i misyjnej działalności jest katechetka Joanna Jaworska.