Biskup Kielecki reaktywuje Kapitułę Skalbmierską

W sobotę, 24 czerwca 2023 r., Biskup Kielecki Jan Piotrowski ogłosi odnowienie Kapituły Kolegiackiej w Skalbmierzu. Kapituła w Skalbmierzu należała do najstarszych tego typu zgromadzeń w Polsce. Mogła ona powstać już na przełomie XI i XII wieku.

– Nie znamy dokładniej daty jej powstania. Jej celem było krzewienie Słowa Bożego, troska kanoników o miejscową szkołę, przygotowujących uczniów na studia uniwersyteckie i szpital przy kościele Ducha Świętego. Członkowie kapituły modlili się, rozsławiając kult św. Jana Chrzciciela, jednocześnie pracując w swoich parafiach – mówi ks. Marian Fatyga, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu.

Na przełomie wieku XVI i XVII najwybitniejszymi postaciami wśród skalbmierskich kanoników byli bez wątpienia Jan Fox i Sebastian Nuceryn. Kapituła została skasowana w 1819 roku. Jej reaktywacja ma się dokonać już pod koniec czerwca.

– Po kilku latach przygotowań do tego wydarzenia i odnowienia naszego kościoła, w tym przepięknych, czyli siedzisk dla kanoników Biskup Kielecki ogłosi odnowienie kapituły. Prawdopodobnie dopiero po Wielkanocy 2024 roku obsadzi pierwszych kanoników – dodaje ks. Marian Fatyga.

Będzie to czwarta kapituła w naszej diecezji.

tekst za: emkielce.pl