Bp Andrzej Kaleta: Gdy kończymy rok szkolny staje przed nami Jezus Chrystus

W dniu, w którym kończymy rok szkolny staje przed nami Jezus Chrystus, najlepszy Nauczyciel i Pasterz – mówił bp Andrzej Kaleta, podczas Mszy św. z okazji Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego, która była sprawowana w Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

– Szkoła to przestrzeń wspólnoty młodzieży i pedagogów, wychowawców i nauczycieli, uczniów i rodziców. Jest to miejsce, w którym się uczy, wychowuje, kształtuje umysły, wrażliwość estetyczną, religijną i moralną – podkreślał biskup. Zwrócił uwagę na aspekt pogłębiania wiary – dzięki „pracy katechetów i katechetek”, powoływał się na słowa Benedykta XVI, wygłoszone podczas wizyty w Polsce w 2006 r., kierowane do młodzieży, zachęcał do budowania życia na skale.

– Pan Jezus nie bez powodu przyrównuje tych, co słuchają Jego słów i realizują je w praktyce do ludzi mądrych, którzy dom swojego życia budują na skale – mówił duchowny. „Kto wie, może i łatwiej postawić swoje życie na ruchomych piaskach własnej wizji świata, narzuconej przez niektóre współczesne ideologie” – dodał biskup.

Podkreślając rolę rodziców bp Kaleta apelował, aby „procesu dydaktycznego nie przerzucali na szkolę”, aby czuwała nad nim choćby Rada Rodziców. Ważne to szczególnie dzisiaj, gdy, jak zaznaczył, „do szkół usiłują przeniknąć różne ideologie”. „Czas się przebudzić, aby nie podzielić losu zachodnich społeczeństw” – przestrzegł duchowny.

Prawie 170 tys. uczniów z województwa świętokrzyskiego zaczęło dziś wakacje. Wojewódzkie uroczystości zakończenia roku szkolnego były kontynuowane w Zespole Szkół nr 1 im. księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

tekst za: ekai.pl