Bp Andrzej Kaleta na spotkaniu samorządowców

Zwyczaj spotkań świątecznych organizowanych przez Duszpasterstwo Samorządowców Diecezji Kieleckiej to tradycja sięgająca wielu już lat.

Na łamanie opłatka gromadzą się przedstawiciele instytucji i organów lokalnych i regionalnych – gminnych i miejskich, powiatowych i wojewódzkich wraz z Biskupem Kieleckim.

Niestety, przedłużający się czas pandemii sprawia, że bezpośrednie spotkanie, wspólna modlitwa i rozmowy wciąż są ograniczone. Dlatego też, w trosce o zdrowie własne i innych, także w tym roku spotkanie odbyło się w zmienionej, okrojonej formie, przy pełnym poszanowaniu obostrzeń sanitarnych.

Spotkanie odbyło się w środę, 12 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Rektoralnym Kościele Akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach; przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta.

W spotkaniu, wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, udział wzięli liderzy wielu lokalnych wspólnot – m.in. z Bielin, Chęcin, Chmielnika, Kielc, Łopuszna, Masłowa, Morawicy, Piekoszowa, Pińczowa, Sędziszowa, Strawczyna, Szczekocin, Włoszczowy i Zagnańska.

Duszpasterze Samorządowców Diecezji Kieleckiej

ks. Tadeusz Szlachta
ks. Rafał Dudała