Bp Andrzej Kaleta poświęcił sztandar dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

„Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka” - to wartości wypisane na nowym sztandarze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek imienia Maryi z Nazaretu w Kielcach. Poświęcił go Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta podczas Eucharystii w Uroczystość Chrystusa Króla .

We Mszy Świętej uczestniczyła cała społeczność szkoły – uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zebranych w świątyni powitał ks. prał. Jan Iłczyk, proboszcz parafii. – Sztandar to znak przewodni, za którym i wokół którego gromadzi się szkoła na wszystkich uroczystościach szkolnych i patriotycznych. Dzisiejsze poświęcenie sztandaru jest wielkim wydarzeniem – powiedział.

Biskup Andrzej Kaleta w swojej homilii zaznaczył, że wychowanie młodzieży jest ważnym procesem dla przyszłości naszej Ojczyzny. – Ważne jest właściwe ukształtowanie rozumu, ciała i serca każdego młodego człowieka. W procesie wychowawczym niezastąpioną rolę postrzegają nauczyciele i to tacy, którzy są postrzegani jako jednoznaczni świadkowie nauczanych i głoszonych prawd. Takim nauczycielem był Pan Jezus, który dziś w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odbiera od nas cześć – zaznaczył kaznodzieja.

Biskup wyjaśnił także chrześcijańskie korzenie szkoły. – Dziś o prawo do wychowania młodych ludzi ubiega się wiele instytucji, które chcą mieć wpływ na przyszły kształt naszej Ojczyzny i świata. Dla tej szkoły źródłem prawdy jest Chrystusowa Ewangelia, zaś Maryja, Matka Jezusa uczy odpowiedzialności i miłości, takiej jaka panowała w nazaretańskim domu – wyjaśnił.

Po homilii biskup Andrzej Kaleta poświęcił sztandar, a przedstawiciele Rady Rodziców, fundatorzy sztandaru, przekazali go siostrze Dyrektor Urszuli Ściurce. Następnie trafił on w ręce uczniowskiego pocztu sztandarowego.

Na awersie sztandaru widnieje godło Polski oraz słowa „Bóg Honor Ojczyzna Nauka”, na rewersie natomiast centralną postacią jest Maryja z Nazaretu, na podstawie figury, znajdującej się w miejscu jej narodzin. Wokół wyhaftowany jest napis „Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Maryi z Nazaretu” oraz krzyż Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

– To jedyne takie wydarzenie w historii szkoły, jest ono ważne dla naszej historii. Szkoła funkcjonuje piąty rok, więc wpisała się w społeczność Kielc. Zyskuje nowy znak wspólnoty i wartości, które chcemy propagować. Cieszę się, że udało się nam w dniu święta patronalnego Ofiarowania Matki Bożej oraz narodzin dla nieba bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki zgromadzenia, połączyć te wydarzenia – mówi siostra Urszula Ściurka, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Księdza Biskupa i galeria zdjęć