Bp Andrzej Kaleta: Św. Rita zrealizowała wszystkie powołania stojące przed kobietą

Święta Rita zrealizowała wszystkie powołania stojące przed kobietą: była żoną i matką, wdową, siostrą zakonną – mówił bp Andrzej Kaleta w kościele Podwyższenia Krzyża w Kazimierzy Wielkiej, gdzie od lat oddawana jest cześć patronce od spraw beznadziejnych.

22 maja przypada jej wspomnienie. Bp Andrzej Kaleta przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci św. Rity, z licznym udziałem czcicieli świętej. Sześć lat temu została sprowadzona figura św. Rity, a później relikwie świętej.

W homilii bp Andrzej Kaleta przypomniał szczególne znaczenie świętych oraz ich relikwii, a także mistycyzm i posługę patronki dzisiejszego dnia, angażującej się w życie wspólnoty, posługującej ubogim, po mistrzowsku modlącej się i kontemplującej.

- Sława, która ją otaczała za życia nie zrobiła z niej „gwiazdy”, nie pozbawiła  krytycznego i pełnego realizmu podejścia do życia. Jej postać pomimo upływu lat, powraca z orędziem, które wielu współczesnym pomaga odnaleźć wewnętrzny pokój, a wnim Boga – mówił bp Kaleta.

W homilii przypomniał także sens kultu relikwii świętych, gdyż „święci i ich relikwie są znakiem ich nadprzyrodzonej obecności pośród nas”, a dzisiaj takim znakiem są relikwie św. Rity umieszczone na ołtarzu. – Ona przykładem swojego życia uczy nas, że aby otrzymać jakąkolwiek łaskę, w tym łaskę uzdrowienia, potrzebna jest nasza modlitwa i wiara – podkreślał. O taką wiarę upomina się Zmartwychwstały Jezus. – Gdy nie ma wiary, nic nie otrzymamy, choćby Pan Bóg chciał nas obdarować – mówił biskup, przypominając głęboką wiarę świętej, jej zjednoczenie z Chrystusem i dar stygmatów.

Podczas Mszy św. były odczytywane prośby do św. Rity i poświęcono róże będące jej symbolem. W parafii i poza nią są świadectwa wielu uzdrowień, a szczególnie daru długo oczekiwanego potomstwa. W czasie Mszy św. bp Kaleta dokonał także poświęcenia odnowionych i nowych naczyń liturgicznych, ufundowanych przez pielgrzymów i parafian, m.in. przez obchodzącą w tym dniu 108 rocznicę urodzin panią Helenę.

Po Mszy św. ks. proboszcz Janusz Mularz zaprosił wszystkich obecnych w kościele na plac przed plebanią na grilla. - Rozdaliśmy ponad 500 kiełbas. Był też bigos i kaszanka - mówi ks. Mularz.

Na majowe obchody ku czci św. Rity do Kazimierzy Wielkiej przybyli m.in. pielgrzymi z: Klimontowa, Wawrzeńczyc, Zielenic, Występy, Topoli, Skalbmierza, Proszowic, Sukowa, Zaborowa, Kościelca, z kieleckich parafii bł. Jerzego Matulewicza, św. Józefa i parafii katedralnej oraz z parafii dekanatu kazimierskiego: z Gorzkowa, Książnic Wielkich, Przemykowa, Skorczowa, Kazimierzy Małej, Cudzynowic oraz Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej.

Modlitwy ku czci św. Rity w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej odbywają się regularnie (co miesiąc) od 22 maja 2016 r. Kult zrodził się spontanicznie. – Będąc na pielgrzymce w Cascii grupa parafian postanowiła zakupić figurę św. Rity – mówi ks. Michał Haśnik, ówczesny wikariusz. – 22 maja 2016 r. odbyło się poświęcenie figury i rozpoczęliśmy odprawianie Mszy św. i nabożeństw ku jej czci, na których co miesiąc gromadzi się wielu parafian i pielgrzymów z różnej części diecezji kieleckiej i tarnowskiej – dodaje ks. Haśnik. Rok później ks. dr Adam Perz, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach dokonał wprowadzenia relikwii św. Rity.

Św. Rita z Cascii jest najbardziej popularną świętą augustiańską. Żyła na przełomie XIV i XV wieku. Po bardzo trudnym życiu osobistym i rodzinnym, po stracie męża i dzieci, Rita postanowiła zrealizować swoje dawne pragnienie i poprosiła o przyjęcie do klasztoru Sióstr Augustianek w Cascii. Tam przez 40 lat za ścisłą klauzurą prowadziła pełne heroicznej świętości życie. Jej pobożność odznaczała się czcią do cierpiącego Jezusa – dlatego św. Rita należy także do grona mistyków pasyjnych Kościoła. Otrzymała stygmat – przez 15 lat, do śmierci nosiła na czole bolesną, otwartą ranę. Zmarła 20 maja 1457 r.

Zaraz po śmierci za jej wstawiennictwem zaczęło dziać się wiele cudów, które stały się podstawą do szybkiego rozprzestrzenienia się kultu. 10 lat po śmierci niezniszczone zwłoki Rity zostały przeniesione do klasztornej zakrystii i złożone w ozdobnym sarkofagu. Została kanonizowana w 1900 r. przez Leona XIII.

dziar
tekst za: ekai.pl

Foto: Archiwum parafii