Bp Jan Piotrowski do Ruchu Światło-Życie: Nie ustawajcie w świadectwie wiary

Niedziela Chrztu Pańskiego dla wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest czasem modlitwy, która pozwala patrzeć w przyszłość, aby Ruch był nadal wierny posłudze na rzecz odnowy Kościoła – powiedział Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas Mszy św. dla Domowego Kościoła w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach.

W wygłoszonej homilii biskup przypomniał nakaz jaki Jezus dał swoim Apostołom podczas Wniebowstąpienia „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody*, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.”

- Te słowa, jeśli dobrze je zrozumiemy, przypominają nam, że nasza wspólnota chrześcijańska ma ściśle określoną tożsamość: mamy zachowywać to, co mówi nam Jezus – jedni drugich brzemiona noście, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, módlcie się i nie ustawajcie, przebaczajcie sobie wzajemnie. Gdybyśmy otworzyli którąkolwiek z Ewangelii, a zwłaszcza Ewangelię świętego Mateusza, zobaczylibyśmy jak wiele jest tych życzeń Jezusa – one wszystkie składają się na obraz prawdziwego chrześcijanina – podsumował Pasterz.

- W Kościele, naszej wspólnocie wiary, jest wszystko, czego nam potrzeba, aby wzrastać w świętości, bo Bóg daje nam obfity stół objawionego Słowa Bożego, Eucharystii, łaskę innych sakramentów – m. in. charyzmatyczną łaskę małżeństwa, a przez to bycia matką i ojcem. Są sanktuaria, jak to, dedykowane świętemu Józefowi, są ruchy apostolskie, życie wspólnot, które cieszą się szczególnym darem obecności Jezusa. To życie Kościoła jest także ozdobione życiem świętych – wskazał hierarcha

Biskup zauważył także, że wśród członków Ruchu Światło-Życie często widać radość i uśmiech. - Odpowiednio do swoich posług i zaangażowania nie ustawajcie w świadectwie wiary, nadziei i miłości karmiąc się modlitwą i Jezusem Eucharystycznym. Wtedy, nawet jeśli ludzie tego nie docenią,  dacie piękne świadectwo według ewangelicznych wymogów – zwrócił się do wspólnoty duchowny.

Pod koniec Mszy Świętej do wspólnoty Domowego Kościoła dołączyło 10 małżeństw. Na znak złożonego przyrzeczenia, otrzymały one z rąk biskupa zapalone świece.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć