Bp Jan Piotrowski: Dzięki Eucharystii odkrywamy miłość Boskiego Serca

Pozwólmy, aby Boskie Serce Pana Jezusa pełne miłości i pełne dobroci napełniło nas na drogę naszego życia, świadectwa wiary i trwania przy Jezusie Eucharystycznym – mówił podczas Eucharystii w Uroczystość Serca Pana Jezusa Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Msza św. odbyła się w piątek, 24 czerwca 2022 r. w Bazylice Katedralnej, w przedostatnim dniu III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej. W homilii biskup przypomniał o wielkiej roli miłości rodzinnej w życiu człowieka.

- Każdy z nas związany jest ze swoją rodziną poprzez więzy krwi, ubogacone miłością rodzicielską naszych  matek i ojców. Od nich otrzymaliśmy dar życia, a z rodzeństwem tworzyliśmy wspólnotę życia chcianą przez Boga. W naszych czasach, kiedy rodzina jest przedmiotem niewybrednych ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć, Kościół jest świadom, że dobro społeczeństwa i jego własne jest związane z dobrem rodziny – podkreślił.

- Najświętsze Serce Jezusa, jak wiemy z objawień świętej Małgorzacie Marii, jest źródłem niezmiennej miłości Boga do człowieka, sztandarem jedności, pokoju i zbawienia dla wszystkich chrześcijan pragnących obecności Królestwa Bożego w naszym świecie – zaznaczył kaznodzieja.

Pasterz nawiązał także do kończącego się Kongresu Eucharystycznego. - To dzięki Eucharystii najgłębiej odkrywamy miłość Boskiego Serca, a dziś słowami pieśni kongresowej prosimy, "moc Najświętszej Eucharystii niech przenika nasze serce i ożywia naszą wiarę przez miłość czynną codziennie".

Uroczystość zakończyła się aktem zawierzenia diecezji kieleckiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz adoracją Najświętszego Sakramentu, która potrwa do 6:30 następnego dnia.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego