Bp Jan Piotrowski: Dziękuję wiernym i kapłanom za modlitwę, jaką mnie otaczają

Mija szósta rocznica Ingresu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Z tej okazji w 1 Niedzielę Adwentu o godzinie 18.00 Pasterz naszej diecezji odprawił Mszę św. połączoną z rozpoczęciem nowego roku kościelnego.

Uroczystość miała skromny przebieg, ale jak mówił biskup Jan Piotrowski, nie jubileusz jest najważniejszy. – Najważniejszą rzeczą jest pierwsza niedziela adwentu, jaką przeżywamy, w którą wpisuje się ta skromna rocznica ingresu do katedry kieleckiej. Natomiast jest okazja, żeby podziękować wiernym i kapłanom za dar modlitwy, jakim mnie otaczają, jakiego doznałem w ciągu tych dni minionego roku. Można powiedzieć, że wdzięczność jest cechą ludzi szlachetnych, w tym wymiarze też chciałbym podziękować wszystkim, również mediom, które w pewien sposób upubliczniają moje głoszenie słowa bożego, ale nie tylko, bo przecież zajmuję się również sprawami natury społecznej - powiedział.

Zapytany o plany na kolejne lata, biskup Jan Piotrowski powiedział, że zgodnie z powołaniem, będzie to dalsze głoszenie ewangelii.

W wygłoszonej homilii, Pasterz naszej diecezji skupił uwagę na rozpoczynającym się dziś Adwencie, który będzie przebiegał w cieniu epidemii. – Bez trudu zauważamy, że tegoroczny adwent, może się wydawać trudny, ponieważ rozpoczynamy go w atmosferze panującej pandemii koronawirusa, ale ta sytuacja epidemiczna nic nie zmienia, bowiem Bóg w Jezusie Chrystusie jest dla nas w Słowie Bożym, Eucharystii, łasce sakramentów świętych i dobrym uczynku. Jednocześnie owocnie zbliżamy się do Niego, przez naszą modlitwę wspólną lub osobistą i przez dzieła miłosierdzia - mówił.

Biskup Jan Piotrowski odniósł się do swoich słów sprzed sześciu lat. – Jezus Chrystus jest lekarstwem na wszelkie rozłamy i kryzysy, depresje i wątpliwości, które generuje współczesna rzeczywistość świata i Polski. Dlatego trzeba wrócić do tych myśli z mojego pierwszego listu sprzed sześciu lat, w którym pisałem, że Eucharystia jest nie do oglądania, ale do przeżywania, aby poczuć ten smak konsekrowanego ciała, ciepło wspólnoty - stwierdził.

Hierarcha  mówił, że Adwent jest czasem przemiany serca. – Łagodnej przemiany serca, aby z miłością zbliżać się do Boga i do ludzi. Nie przez jakieś wyszukane ascetyczne czyny, ale właśnie przez obrzezanie serca, przez wewnętrzną przemianę - podkreślił.

Na koniec bp Piotrowski zaapelował o uczestniczenie w sakramentach. – Mamy świadomość, że przy ograniczeniach, które wynikają z panującej pandemii, nie możemy w satysfakcjonujący sposób zadośćuczynić tym naszym wymaganiom, ale na tyle, na ile jest to możliwe w naszych parafiach, korzystajcie z sakramentu pokuty, umacniajcie się komunią świętą, a Słowo Boże odczytywane w waszych domach, niech zwiastuje wam wiosnę duchowej odnowy - powiedział.

Ingres biskupa Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach odbył się 29 listopada 2014 roku.

tekst za: radio.kielce.pl

>> Galeria zdjęć

>> Homilia Biskupa Kieleckiego