Bp Jan Piotrowski: Jesteśmy zbawieni w nadziei

Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski, przeżywany pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Zainaugurował go podczas Mszy św. w Bazylice Katedralnej Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

W niedzielę, 3 grudnia 2023 r. w Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny oraz Adwent, czyli radosny czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Okres ten dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich potrwa do 16 grudnia i stanowi przygotowanie do ostatecznego przyjścia Chrystusa. Z kolei druga to czas oczekiwania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Na nowy rok liturgiczny biskup Jan Piotrowski skierował swoje słowa do wiernych. – Pozdrawiam was w pierwszą niedzielę adwentu. Ona jest tym momentem, który pozwala nam rozpoczynać ten nowy rok liturgiczny i nowy rok duszpasterski. Szliśmy śladem i byliśmy uczestnikami wiary w Kościele Chrystusowym. Teraz jesteśmy zaproszeni do tworzenia wspólnoty Kościoła Chrystusowego, a tworzy ją każdy z nas przez łaskę chrztu świętego. Stawiamy sobie tak pytanie o jakość naszego życia, wartość świadectwa wiary i nasze zaangażowanie w apostolstwo, do którego jesteśmy zaproszeni – mówił biskup.

Hierarcha w wygłoszonej homilii przybliżył temat jednej z trzech teologalnych cnót – nadziei. – Rozpoczynając liturgiczny Adwent w Kościele, który jest wspólnotą naszej wiary, z nadzieją spoglądamy w przyszłość. A motywem tego spojrzenia jest ta prawda, jaką odczytujemy w Liście do Rzymian, że w nadziei zostaliśmy zbawieni. To właśnie w tego wątku skorzystał Ojciec Święty Benedykt XVI i napisał przepiękną encyklikę noszącą łaciński tytuł „Spe salvi” – „Jesteśmy zbawieni w nadziei”. A nadzieja została nam dana po to, abyśmy jej mocą mogli stawiać czoło naszej teraźniejszości, nawet jeśli niekiedy jest trudna, uciążliwa. A przede wszystkim, abyśmy sensownie mogli podążać do celu, którego jesteśmy pewni – powiedział Pasterz diecezji kieleckej.

tekst za: emkielce.pl

>> Galeria zdjęć