Bp Jan Piotrowski: Kapłan wciąż jest potrzebny światu

W świecie ciągłych zmian, często wbrew naturze i ludzkiemu rozsądkowi, wierność ma swoją cenę, ale zawsze prowadzi do zwycięstwa – mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas Mszy św. w intencji księży biorących udział w Rekolekcjach kapłańskich.

Eucharystia została odprawiona w Bazylice Katedralnej. Nawiązując do myśli ks. Jana Kaczmarka pasterz naszej diecezji przypomniał jak wielkie znaczenie ma wierność Panu Bogu i miłość do Niego.

– Każda przyjaźń poddana jest próbie wierności, ale jeśli nosi w sobie prawdziwą ewangeliczną miłość to nigdy nie zawodzi – zarówno w powodzeniu, jak i w  nieszczęściu. Tak jest też w kapłaństwie, małżeństwie i pośród prawdziwych przyjaciół, ponieważ prawdziwa miłość nie jest zaborcza i nie szuka szczęścia kosztem kogokolwiek. Wszystko co piękne ma swoją cenę, dlatego Boże dzieła są godne podziwu. To wszystko dokonuje się w czasie, bowiem jak pisze nasz ojciec rekolekcjonista w książce „Życie jako dojrzewanie świętości” człowiek dodaje miłość do tego co otrzymał od Boga. Jest to jego odpowiedź na miłość jaką otrzymał od Pana, swojego Stwórcy, aby mógł urzeczywistniać swoje życiowe powołanie. Areną tej odpowiedzi jest świat, do którego kapłan zostaje posłany przez Kościół, aby pośród niego był świadkiem wiary przez przykazanie miłości, bowiem ono jest znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa – mówił biskup kielecki i dając za wzór świętych zauważył, że niezwykle cenna w wyznawaniu wiary jest wytrwałość.

– Święci doskonale rozumieli i wiedzieli, że świętość nikogo nie czyni bezużytecznym w świecie, dlatego i ty bracie kapłanie, i my wszyscy ochrzczeni – nie bójmy się, aby prowadził nas Duch Święty. Słuchając jednak Ewangelii można ulec lękowi, ponieważ perspektywa prześladowań nie zwiastuje nic dobrego. Owszem, jest to prawdą, ale też Pan Jezus nigdy nie opuszcza swoich uczniów i zapewnia, że głos z głowy im nie spadnie, a wytrwałość jest drogą do ocalenia życia – dodał bp Piotrowski.

Przypominając postaci wielkich kapłanów podkreślił znaczenie świadectwa we współczesnych świecie. – W świecie ciągłych zmian, często wbrew naturze i ludzkiemu rozsądkowi, wierność ma swoją cenę, ale zawsze prowadzi do zwycięstwa, tak jak św. Maksymiliana Marię Kolbego. Nie tylko kapłani, ale nikt z nas niech nie bierze wzoru z tego świata, ale też tego świata nie porzucajmy. Dajmy świadectwo, że Bóg jest miłością. Bądźmy synami światłości, a kto będzie chciał to właściwie odczyta ten znak, że kapłan wciąż jest potrzebny światu, bardziej niż niektórzy myślą.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego