Bp Jan Piotrowski konsekrował osiem wdów

Choć pozostają przy swoich rodzinach i pracy, to podejmują życie konsekrowane, modląc się i rozważając Słowo Boże. Osiem wdów oficjalnie włączył do tej formy życia podczas Eucharystii w katedrze Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Uroczystość odbyła się w niedzielę, 11 grudnia 2022. Przed konsekracją wdowy przeszły przygotowanie duchowe, podczas którego upewniły się co do swojej decyzji.

– We wdowieństwie żyją one już od jakiegoś czasu, teraz powierzają je Chrystusowi, aby służyć Jego Kościołowi. Ich zadaniem będzie modlitwa, życie duchem ofiary, poprzez służbę Kościołowi i konkretnym ludziom potrzebującym oraz medytację Słowa Bożego. Konsekrowane wdowy nie tworzą zakonu, lecz nadal żyją w rodzinach, będąc jednocześnie bardziej włączonymi w to, czym żyje Kościół – wyjaśnia ksiądz Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi diecezji kieleckiej do spraw życia konsekrowanego, który ma nadzieję, że ta uroczystość zainspiruje kolejne wdowy i wdowców do podjęcia takiej formy życia.

W homilii podczas Mszy św. biskup Jan Piotrowski powiedział, że trwający okres Adwentu to dobry czas, by poznać prawdę o sobie. – To z niej rodzą się dobre owoce, które nie lękają się Ewangelicznych wyzwań. Dają temu wyraz konsekrowane dziś wdowy, wasze mamy i babcie, teściowe i sąsiadki. Same utrudzone życiem i pracą pragną czegoś więcej dla swojego duchowego wzrostu. Z rozwagą podejmują nowe wyzwanie, jako wdowy poświęcone Bogu. Nie opuszczają swoich rodzin i nie tworzą nowego zakonu, nie opuszczają miejsca pracy, sąsiedztwa i przyjaciół, ale tą drogą chcą iść w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, ubogacając Kościół – powiedział Pasterz.

Obrzęd konsekracji rozpoczął się odczytaniem nazwiska wszystkich kandydatek oraz hymnem do Ducha Świętego. Następnie wdowy złożyły przyrzeczenia modlitwy, zachowania czystości i oddania swojego życia na służbę Bogu i Kościołowi. Biskup odmówił nad nimi modlitwę konsekracyjną, po której kobiety otrzymały krzyże oraz brewiarze. Na zakończenie obrzędu wdowy odmówiły modlitwę za swoich zmarłych mężów.

Do konsekracji przystąpiły:

   - Monika Mikołajczyk z parafii Ducha Świętego w Kielcach
   - Krystyna Tomal z parafii Ducha Świętego w Kielcach
   - Danuta Lewicka-Zabielska z parafii Ducha Świętego w Kielcach
   - Zofia Piekutowska z parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach
   - Helena Bąk z parafii Niepokalanego Serca NMP w Kielcach
   - Dorota Litwińska z parafii katedralnej w Kielcach
   - Iwona Piorun z parafii Wniebowzięcia NMP w Olesznie
   - Elżbieta Janiszewska z parafii św. Andrzeja, Apostoła w Sieciechowicach

– To było pięć lat po śmierci męża. Mój stały spowiednik zapytał, czy nie chciałabym wziąć pod uwagę konsekrowanego wdowieństwa. Niedługo potem pojechałam na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tam każde czytanie, Ewangelia i każde słowo utwierdzało mnie w tej myśli, po powrocie napisałam więc podanie i przystąpiłam do formacji – mówi Dorota Litwińska, jedna z konsekrowanych podczas uroczystości wdów. Na co dzień prowadzi sklep odzieżowy oraz pełni posługę zakrystianki w Kościele Akademickim w Kielcach.

W diecezji kieleckiej żyje 25 konsekrowanych wdów oraz jeden konsekrowany wdowiec.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć