Bp Jan Piotrowski: Maryja szła w macierzyńskiej pielgrzymce wiary

Na koniec 41. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki pątnicy uczestniczyli w Eucharystii. We Mszy św., oprócz naszych diecezjan, wzięli udział pielgrzymi z Radomia i Włocławka.

Mszy św. przewodniczył biskup Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej.

Homilię wygłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski. – Od chwili zwiastowania i poczęcia, a potem narodzenia w stajni betlejemskiej Maryja szła krok w krok z Jezusem, To była Jej macierzyńska pielgrzymka wiary. Towarzyszyła Mu na każdym etapie życia aż na szczyt Golgoty. Ufam, że wśród tysięcy pątników przybywających na Jasną Górę są tacy, którzy słuchają jej dobrej rady, niezmiennej od Kany Galilejskiej – powiedział biskup.

Rozważania apelowe na koniec liturgii wygłosił biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej.

Na Jasną Górę pielgrzymi wędrowali pod hasłem „Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa”. Temat haseł pielgrzymek dieceji, które modliły się z naszymi pątnikami również nawiązywał do pokoju.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć