Bp Jan Piotrowski: Maryja zawsze prowadzi nas do Pana Jezusa

Zbliża się Uroczystość Matki Bożej Łaskawej - patronki Miasta Kielce. Tegoroczna uroczystość będzie przeżywana w Roku Jubileuszowym 850-lecia istnienia katedry. Z tej okazji z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim rozmawia Katarzyna Bernat.

Przeżywamy Jubileusz 850-lecia kieleckiej katedry. To miejsce symboliczne w mieście, ponieważ przypomina o wielowiekowym zakorzenieniu w chrześcijaństwie.  

Każdy kto rozumie czym jest katedra wie, że jest to miejsce zarezerwowane dla Pasterza Diecezji. Stąd też powiedzenie: "moja katedra" i nie ma w tym przenośni. Kielecka katedra to kościół zakorzeniony w historii, architekturze, wydarzeniach, zakorzeniony w Kielcach, w tym mieście, które cieszyło się kiedyś obecnością biskupów krakowskich. Historia jest czymś pięknym, bo jest nauczycielką życia. W tę historię wpisuje się kielecka katedra odkąd biskup krakowski Gedko pobłogosławił ją w 1171 roku.

Obecny Jubileusz wyrasta na gruncie nowej historii. W 1805 roku kolegiata kielecka, od początku swojego istnienia dedykowana Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, została podniesiona do godności katedry, co było związane z utworzeniem diecezji kieleckiej.

We wspólnocie Kościoła jest wiele działań. Dlatego bez udziału wiernych katedra nie byłaby tym, czym jest. Nawet jeśli teraz przeżywamy szereg obostrzeń związanych z pandemią, to wierni stanowią jej największe bogactwo przez modlitwę, przystępowanie do sakramentów, przez ich cichą obecność na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dnia 7 maja przypada odpust Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Ksiądz Biskup zwraca uwagę na ten odradzający się kult.

Ostatnie czasy przywołują na pamięć przede wszystkim wizytę apostolską w Kielcach świętego Jana Pawła II z 3 czerwca 1991 roku. Owocem tej wizyty była koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, która czczona jest w naszym kościele katedralnym od 1600 roku oraz ustanowienie Matki Bożej Łaskawej Patronką Miasta Kielce. Ojciec Święty chciał wyrazić szacunek dla miasta, które go przyjęło, gdzie mógł wygłosić słowo Boże, a szczególnie w Masłowie tę pamiętną homilię o czwartym przykazaniu: "Czcij ojca swego i matkę swoją".

Cieszę się, że powracamy do tradycji odpustu ku czci Matki Bożej Łaskawej i uroczystości związanej z tym świętem. Był czas kiedy wychodziliśmy na ulice naszego miasta, kiedy zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców, aby przez wstawiennictwo Matki Najświętszej wypraszać łaski i błogosławieństwo dla swoich małżeństw, rodzin, całej społeczności miasta i diecezji.

Jakie znaczenie dla nas ma fakt, że Matka Boża Łaskawa jest Patronką Kielc?

Pod tym względem Kielce nie są wyjątkowe, bo są miasta, które mają swoich świętych patronów od bardzo dawna. Jednak jest to punkt odniesienia dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wrażliwości duchowej oraz przeżywania wiary. Świadectwem kultu Matki Bożej Łaskawej jest obecność wiernych nie tylko z Kielc, ale z całej diecezji, którzy od wczesnych godzin porannych przybywają do katedry, aby u stóp Matki Łaskawej modlić się.

Ten obraz jest wyjątkowy, ekspresyjny, mówiący choćby przez ciekawą postać Pana Jezusa. Matka Boża nie zatrzymuje uwagi na sobie, ale prowadzi ku Temu, który wszystko może, abyśmy mieli życie w obfitości. Jednak ta obfitość zależy poniekąd od naszych codziennych wyborów. Jeśli się żyje wartościami dobra, piękna, miłości, a przede wszystkim dobrze rozumianej wolności, to sam człowiek jest lepszy, a dzięki niemu świat w jakim żyje także staje się lepszy.

Maj to miesiąc Maryjny. W kościołach śpiewana jest Litania Loretańska, ale jest piękny zwyczaj, że na wsiach przy kapliczkach śpiewane są pieśni maryjne, odmawiany jest różaniec.

Pobożność Maryjna w Kościele katolickim kształtuje się od wieków. Wynika to z objawień w Lourdes czy w Fatimie, które na pewno ożywiły odmawianie różańca świętego. Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim o różańcu podkreślił, że trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się całej prawdy o Jezusie. Różaniec jest także niezwykłym narzędziem ewangelizacji w rękach każdego dobrego apostoła. Dzięki Bogu, ta pobożność różańcowa rozwija się, a znaczący w niej udział mają Róże Żywego Różańca.

Maj jest pięknym miesiącem w naturze, ale także Kościół w tym czasie opiewa piękno Matki Najświętszej w Litanii Loretańskiej. Potrzeba nam więc tej modlitwy, abyśmy przez Maryję szli do Pana Jezusa.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat