Bp Jan Piotrowski: Misją Kościoła jest ewangelizowanie świata

Każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa – powiedział na Jasnej Górze, podczas Mszy św. z okazji pielgrzymki Papieskiej Unii Misyjnej, Biskup Kielecki Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

W homilii biskup podkreślił, że Eucharystia jest centrum życia Kościoła. – To dzięki Eucharystii Kościół odradza się na nowo, staje się młody, silny, dynamiczny, przewidujący i taki, który nie ustaje w drodze. Im żywsza jest wiara Eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym, poprzez świadome przylgnięcie do misji, którą Chrystus powierzył swoim uczniom.

Pasterz wspominał także historię czuwań Papieskiej Unii Misyjnej, które zapoczątkował w 1990 roku ks. Roman Sadowski, ówczesny krajowy sekretarz organizacji. – Przychodzą ludzie różnych pokoleń, część odeszła, pojawiają się nowe twarze przyszłych misjonarzy z Centrum Formacji Misyjnej. Powiększyło się znacząco grono współpracowników misji poprzez tysiące Róż Żywego Różańca, poprzez obecność na czuwaniach osób konsekrowanych. Wyrosło więc z tego zasiewu coś dobrego. A wydawałoby się, że już jest ugór, którego nie da się na nowo uprawić po latach, gdy Papieskie Dzieła Misyjne nie miały osobowości prawnej, a wszystko było tylko nieśmiałą działalnością kościelną – wspominał.

Po Eucharystii uczestnicy wezmą udział w sesji misjologicznej, a także w czuwaniu modlitewnym, które zakończy się o godzinie trzeciej nad ranem Jutrznią.

Papieska Unia Misyjna została założona we Włoszech 1916 roku przez błogosławionego ojca Pawła Mannę, trzy lata później dotarła do Polski. Jej celem jest troska o formację misyjną wśród kapłanów i osób konsekrowanych, a także promowanie Papieskich Dzieł Misyjnych w parafiach i zakonach.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego