Bp Jan Piotrowski: Nie ma życia chrześcijańskiego bez Eucharystii

Biskup Kielecki Jan Piotrowski odprawił dziś rano Mszę św. w intencji diecezji kieleckiej oraz za wszystkich zmagających się pandemią. – Dziękujmy Bogu za dar Zmartwychwstania – mówił Pasterz Kościoła Kieleckiego.

Eucharystię odprawiono przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w Bazylice Katedralnej. W swoim słowie do wiernych, biskup kielecki zwrócił uwagę na to, jak wielkie znaczenie ma Eucharystia w życiu każdego chrześcijanina.

– Czas Paschalny w swej naturze jest czasem świadectwa, spotkań z Jezusem Chrystusem i rozważaniem Tajemnicy Odkupienia, której koroną jest zmartwychwstanie. Dziękujmy Panu Bogu za ten Boży dar. Jednocześnie wsłuchujmy się w przesłanie Bożego Słowa i zechciejmy odkrywać prawdę, że nie ma życia chrześcijańskiego bez Bożego pokarmu, jakim jest Eucharystia, a jej zapowiedź w Janowej Ewangelii już wtedy wzbudziła wiele kontrowersji, mimo iż tak wiele osób Pan Jezus wspaniałomyślnie nakarmił doczesnym chlebem – tłumaczył biskup Jan Piotrowski.

tekst za: em.kielce.pl