Bp Jan Piotrowski: Odkupienie świata dokonuje się poprzez rodzinę

Nie ma więzi, która by ściśle wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna –  mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas Mszy Świętej w intencji Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kieleckiej.

Eucharystia została odprawiona przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w Bazylice Katedralnej. W homilii biskup Jan Piotrowski zauważył wielką i wyjątkową rolę rodzin i małżeństw w życiu.

– Są one wspólnotą zamierzoną i chcianą przez Boga, aby były szkołą życia, wiary i dobrych obyczajów. Święty Jan Paweł II podczas homilii w Masłowie przypomniał, że odkupienie świata dokonuje się poprzez rodzinę. Nowe przymierze łączy się ze starym na gruncie czwartego przykazania. To przykazanie uwydatnia świętość rodziny, a także jej powinności. Rodzina, jak uczył Ojciec Święty, znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot i społeczeństw. Jest też wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkich. Nie ma więzi, która by ściśle wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by określić jako komunię, ani też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby również głębokie i całościowe – tłumaczył biskup kielecki i podkreślił, jak ważny jest chrześcijański obowiązek miłości.

– Jako wspólnota Kościoła mamy święty obowiązek kształtowania siebie w miłości, jej praktykowania w stosunku do bliźnich tak, aby ogarniała całą wspólnotę i aby była pełna sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności, zwłaszcza małżeństw i rodzin – przypomniał biskup Jan Piotrowski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego