Bp Jan Piotrowski odprawił Mszę Świętą dla Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej

Z okazji trwającego Tygodnia Biblijnego w kieleckiej katedrze odbyła się Msza św. inaugurująca kolejny cykl spotkań Lectio Divina, organizowanych przez Dzieło Biblijne Diecezji Kieleckiej. Uroczystości przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. dr hab. Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Rozpoczął ją od przedstawienia „Akcji Kartofel 2021”, zainaugurowanej przez niemieckie diecezje na początku tegorocznego Wielkiego Postu. – Jej organizatorzy zaprosili chętnych do spróbowania swoich sił w roli hodowców ziemniaków w donicach przed domem, na balkonie, w kwietniku. Wszyscy dostali zestaw z pięcioma ziemniakami rzadkich odmian i przez cały wegetacyjny rok otrzymują co miesiąc listy ze wskazówkami, wysyłane pocztą elektroniczną. Są też zapewnione dodatkowe atrakcje, takie jak ziemniaczane kolorowanki czy proste przepisy. Akcja wzbudziła aplauz i entuzjazm, jako przykład nowego duszpasterstwa, dostosowanego do ducha czasów i mentalności współczesnego człowieka – tłumaczył kaznodzieja.

W dalszej części nawiązał do słów śp. księdza profesora Józefa Kudasiewicza: „Właściwym modelem funkcjonowania Kościoła jest model ukazany na kartach Dziejów Apostolskich” – Jeżeli wspólnota Kościoła od tego modelu odchodzi to popada w kryzys. Jeżeli wspólnota Kościoła szuka jakiegoś sposobu na wydostanie się z kryzysu, to jak mawiał profesor, jedynym możliwym sposobem jest powrót do tego, co zapisane na kartach Dziejów Apostolskich. Zatem jeżeli wpisujemy się w ten model, to znaczy, że ewangelizacja dobrze funkcjonuje, jeżeli od niego odchodzimy, to pojawia się kryzys. Oznacza on także odejście wielu od wiary. Ten model doskonale pokazuje nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Wszystko jest ukierunkowane na głoszenie Słowa.

Przed błogosławieństwem do uczestników zwrócił się biskup Jan Piotrowski. – Ojciec Święty Jan Paweł II uczył, że trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się całej prawdy o Jezusie Chrystusie. Bo Maryja, jak pisze św. Łukasz, to wszystko co działo się wokół Jezusa Chrystusa rozważała w swoim sercu. Prośmy za jej wstawiennictwem, aby Boże Słowo zawsze było obecne w naszym życiu i aby zawsze głoszone i wysłuchane rodziło w nas tę nadzieję pełną wiary, która niesie nam też wiosnę duchowej odnowy, której każdy potrzebuje w życiu duchowym.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie wprowadzające do Lectio Divina. Poprowadził je ks. dr hab. Marcin Kowalski, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.

– Przez XIX wieków historii Kościoła Ewangelia wg. św. Marka była uważana za streszczenie Ewangelii św. Mateusza. Mówiono, że to Ewangelista, który kopiuje, powtarza i w dotatku nie wszystko, bo obcina niektóre z tych treści, które spisali inni Ewangeliści. Chronologicznie pierwszą jest Ewangelia św. Mateusza. Przez wieki wierzono, że była spisana jako pierwsza i z niej czerpali inni Ewagneliści, a Marek był "ubogim krewnym" Mateusza i innych Ewangelistów. Sytuacja zmieniła się dopiero w XIX stuleciu, kiedy wraz z głębokimi badaniami tekstu biblijnego dochodzimy do wniosku, że Ewangelia św. Marka może być najwcześniejsza z tych, które mamy – opowiadał biblista.

tekst za: em.kielce.pl

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM Kielce