Bp Jan Piotrowski poświęcił nowy budynek Centrum Zdrowia Psychicznego

Otwarto nowy budynek w Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach. Poświęcenia dokonał Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Przypomnijmy, że placówka działa w ramach Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Koszt inwestycji to ponad pięć milionów złotych. Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego oraz z wkładu własnego szpitala.

– To centra, które działają w wyniku wprowadzonego pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ma to zmienić podejście i filozofię leczenia pacjentów w jego środowisku. Chodzi o to, aby szpitale pozostawić osobom najciężej chorym. Potrzeby są jednak w dalszym ciągu duże – wyjaśniał Piotr Kiełbowski, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.

Poświęcenia nowego obiektu dokonał Pasterz naszej diecezji.

– Poświęcenia nie zmieniają natury rzeczy. Mają one służyć człowiekowi w jego potrzebach. Są takie sytuacje, gdzie nie ma diagnoz lekarskich w tym względzie. Są tylko opinie uznaniowe, społeczne i kulturowe. Raz w życiu widziałem w Republice Konga człowieka, który nosił kajdany, bo mówili, że jest „nienormalny”. I to wszystko w XX wieku. Ten dom ma służyć, aby człowiek otrzymał swoją pełną świadomość i zdolność do pracy – mówił biskup Jan Piotrowski.

– Powstał tutaj kolejny dom ulgi w cierpieniu. Powstawanie tego typu placówek i konieczność ich budowania to również wyzwanie dzisiejszych czasów – tłumaczył z kolei senator Krzysztof Słoń.

– Kolejna wspaniała inwestycja dla pacjentów psychiatrycznych. Ten budynek i te świetne warunki im się po prostu należą – dodał Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W uroczystości wziął też udział m.in. Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć