Bp Jan Piotrowski: Świat nie kocha życia

Jedynym celem marszu i naszego udziału w nim jest potwierdzenie prawdy, wynikającej z prawa Bożego i naturalnego, że stoimy po stronie życia - mówił Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas Mszy św. na rozpoczęcie kieleckiego Marszu dla Życia i Rodziny.

Eucharystia odbyła się w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Uczestników przywitał ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Duszpasterstwa DIecezji Kieleckiej.

- Pragniemy zgłębiać tajemnice życia rodzinnego. Ogarniamy naszą modlitwą każde życie, które jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Modlimy się za rodziny naszej diecezji, aby na wzór świętej Rodziny z Nazaretu mogły realizować niezwykłe powołanie bycia ojcem i matką – powiedział kapłan i przypomniał także o rocznicy przyjazdu świętego Jana Pawła II do Kielc i Masłowa – było to 3 czerwca 1999 roku. Do tamtych wydarzeń nawiązał także w swojej homilii biskup.

- Wydawałoby się, że jego nauka była jasna, budziła oklaski, słuchały jej dziesiątki tysięcy ludzi. A po trzydziestu dwóch latach co mamy? To znak, że świat nie kocha życia – zauważył biskup., nawiązując do słów papieża z Masłowa: „I ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń.”

Biskup odniósł się także do osób, które nie podzielają wartości głoszonych przez Marsz dla Życia i Rodziny.

- Mam daleko idące obawy, że ci, którzy są przeciwnikami życia, rodziny i małżeństwa, nigdy nie uwierzyli i nie doświadczyli prawdziwej miłości. A wtedy zazdrość, jaka rodzi się w sercu, zdolna jest do wszystkiego.

Po Mszy św. ulicami Kielc przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, w tym roku pod hasłem „Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki”.

tekst za: emkielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego